Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy dla zaawansowanych. Problematyczne zagadnienia

Czas pracy to jeden z najważniejszych elementów stosunku pracy. Przepisy o czasie pracy nie odpowiadają na wszystkie pytania. Stąd pojawia się wiele wątpliwości jak stosować przepisy w praktyce, jak je wdrożyć w swojej organizacji. Szkolenie ma na celu odpowiedzieć na nurtujące pytania i najbardziej problematyczne kwestie.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 1. Pracowników działów kadr i płac,
 2. Managerów, którzy na co dzień zajmują się planowaniem czasu pracy w swoich zespołach,
 3. Wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę z tego tematu

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy ogólne dotyczące czasu pracy:

 • Jaki czas zaliczamy do czasu pracy?
 • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy?
 • Jakich okresów nie wlicza się do czasu pracy?
 • Czy czas, w którym pracownik poprawia wadliwie wykonaną pracę wlicza się do czasu pracy?
 • Co z rejestratorami czasu pracy typu RCP? Czy czas pracy wskazany wg RCP zawsze będzie stanowić czas pracy?
 • Czy pojawienie się pracownika przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
 • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
 • Czy pracownik w tym samym dniu może być jednocześnie w pracy oraz na urlopie?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego miejscem pracy jest określony obszar?
 • Czy czas pracy wskazany w RCP może zastąpić ewidencję czasu pracy?

2. Normy i wymiar czasu pracy - problematyczne zagadnienia:

 • Co z rozliczeniem czasu pracy pracownika przy łączeniu umowy o pracę z umową cywilno-prawną?
 • Czy pracownik może mieć 2 pracodawców? Co z jego czasem pracy?
 • Czy podczas pracy zdalnej pracownika obowiązują nadal normy czasu pracy? Czy dla tego typu pracy należy prowadzić ewidencję czasu pracy?
 • Co z wynagrodzeniem pracownika, który pracuje większą ilość godzin w danym miesiącu, a mniejszą w kolejnym/kolejnych w ramach tego samego okresu rozliczeniowego?

3. Okresy odpoczynku:

 • Co grozi pracodawcy za niezapewnienie pracownikowi okresów odpoczynku?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność nawet jeśli pracownik wyraził zgodę na naruszenie odpoczynku?
 • Czy po rozwiązaniu umowy o pracę były pracownik może domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niezapewniony odpoczynek dobowy lub tygodniowy?
 • W jakimś sytuacjach możliwe jest skrócenie okresu odpoczynku tygodniowego?
 • Czy w okresie odpoczynku pracodawca może wyznaczyć pracownikowi dyżur?

4. Równoważny system czasu pracy:

 • Jak sporządzić harmonogram w tym systemie?
 • Jakie przyjąć okresy rozliczeniowe?
 • Czy w pracy zdalnej pracownik może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Omówienie problematycznych kwestii.
 • Równoważny system czasu pracy przy dozorze urządzeń oraz pilnowaniu mienia i ochronie osób.

5. System przerywanego czasu pracy - omówienie problematycznych kwestii:

6. Zadaniowy system czasu pracy:

 • Kiedy można taki system wprowadzić?
 • Czy możliwe są w tym systemie nadgodziny?
 • Problematyczne zagadnienia,

7. Zmiany w harmonogramach czasu pracy:

 • Kiedy zmiany są możliwe?
 • Czy wewnętrzne przepisy pracodawcy mają wpływ na terminy wprowadzania zmian?

8. Praca w godzinach nadliczbowych - problematyczne zagadnienia:

 • Polecenie pracodawcy.
 • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Co z pracą w nadgodzinach pracowników niepełnosprawnych.
 • Praca w godzinach nadliczbowych niepełnoetatowców.
 • Jak ustalić, czy wystąpiły godziny średniotygodniowe.
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych, a praca u innego pracodawcy.
 • Ryczałt za godziny pracy nadliczbowej.
 • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych - problematyczne zagadnienia.

9. Praca w dni wolne od pracy,

10. Rekompensata za pracę w sobotę,

11. Rekompensata za pracę w niedzielę i święta,

12. Sankcje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów,

13. Dyżur - zasady pozostawania w gotowości, problematyczne zagadnienia.

14. Czas pracy kadry zarządzającej:

 • Kto to jest osobą zarządzająca zakładem pracy?
 • Kim jest kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej?
 • Jak wygląda kwestia odpoczynków dla kadry zarządzającej?
 • Co z rekompensatą za nadgodziny kadry zarządzającej?

15. Ewidencja czasu pracy:

 • Co wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej czasu pracy?
 • Zasady i formy prowadzenia dokumentacji.
 • Okresy przechowywania.

Prowadzący: