Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy dla zaawansowanych. Problematyczne zagadnienia

Czas pracy to jeden z najważniejszych, a często również problematycznych elementów stosunku pracy. Przepisy o czasie pracy nie odpowiadają na wszystkie pytania. Stąd pojawia się wiele wątpliwości jak stosować przepisy w praktyce, jak je wdrożyć w swojej organizacji. Szkolenie ma na celu odpowiedzieć na nurtujące pytania i najbardziej problematyczne kwestie. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów, stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników działów kadr i płac, którzy na co dzień rozliczają czas pracy pracowników.
 • Managerów, którzy zajmują się planowaniem czasu pracy w swoich zespołach.
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić zaawansowaną wiedzę z tego tematu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy ogólne dotyczące czasu pracy:

 • Jaki czas zaliczamy do czasu pracy?
 • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy?
 • Jakich okresów nie wlicza się do czasu pracy?
 • Czy czas, w którym pracownik poprawia wadliwie wykonaną pracę wlicza się do czasu pracy?
 • Co z rejestratorami czasu pracy typu RCP? Czy czas pracy wskazany wg RCP zawsze będzie stanowić czas pracy? Czy pojawienie się pracownika przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
 • Kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
 • Czy pracownik w tym samym dniu może być jednocześnie w pracy oraz na urlopie?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego miejscem pracy jest określony obszar?
 • Czy czas pracy wskazany w RCP może zastąpić ewidencję czasu pracy?

2. Normy i wymiar czasu pracy - problematyczne zagadnienia:

 • Co z rozliczeniem czasu pracy pracownika przy łączeniu umowy o pracę z umową cywilno-prawną?
 • Czy pracownik może mieć 2 pracodawców? Co z jego czasem pracy?
 • Czy podczas pracy zdalnej pracownika obowiązują nadal normy czasu pracy? Czy dla tego typu pracy należy prowadzić ewidencję czasu pracy?
 • Co z wynagrodzeniem pracownika, który pracuje większą ilość godzin w danym miesiącu, a mniejszą w kolejnym/kolejnych w ramach tego samego okresu rozliczeniowego?

3. Okresy odpoczynku:

 • Co grozi pracodawcy za niezapewnienie pracownikowi okresów odpoczynku?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność nawet jeśli pracownik wyraził zgodę na naruszenie odpoczynku?
 • Czy po rozwiązaniu umowy o pracę były pracownik może domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niezapewniony odpoczynek dobowy lub tygodniowy?
 • W jakimś sytuacjach możliwe jest skrócenie okresu odpoczynku tygodniowego?
 • Czy w okresie odpoczynku pracodawca może wyznaczyć pracownikowi dyżur?

4. Równoważny system czasu pracy:

 • Jak sporządzić harmonogram w tym systemie?
 • Jakie przyjąć okresy rozliczeniowe?
 • Czy w pracy zdalnej pracownik może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Omówienie problematycznych kwestii.
 • Równoważny system czasu pracy przy dozorze urządzeń oraz pilnowaniu mienia i ochronie osób.

5. System przerywanego czasu pracy - omówienie problematycznych kwestii.

6. Zadaniowy system czasu pracy:

 • Kiedy można taki system wprowadzić?
 • Czy możliwe są w tym systemie nadgodziny?
 • Problematyczne zagadnienia.

7. Zmiany w harmonogramach czasu pracy:

 • Kiedy zmiany są możliwe?
 • Czy wewnętrzne przepisy pracodawcy mają wpływ na terminy wprowadzania zmian?

8. Praca w godzinach nadliczbowych - problematyczne zagadnienia:

 • Polecenie pracodawcy.
 • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Co z pracą w nadgodzinach pracowników niepełnosprawnych.
 • Praca w godzinach nadliczbowych niepełnoetatowców.
 • Jak ustalić, czy wystąpiły godziny średniotygodniowe.
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych, a praca u innego pracodawcy.
 • Ryczałt za godziny pracy nadliczbowej.
 • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych - problematyczne zagadnienia.

9. Praca w dni wolne od pracy.

10. Rekompensata za pracę w sobotę.

11. Rekompensata za pracę w niedzielę i święta.

12. Sankcje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów.

13. Dyżur - zasady pozostawania w gotowości, problematyczne zagadnienia.

14. Czas pracy kadry zarządzającej:

 • Kto to jest osobą zarządzająca zakładem pracy?
 • Kim jest kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej?
 • Jak wygląda kwestia odpoczynków dla kadry zarządzającej?
 • Co z rekompensatą za nadgodziny kadry zarządzającej?

15. Ewidencja czasu pracy:

 • Co wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej czasu pracy?
 • Zasady i formy prowadzenia dokumentacji.
 • Okresy przechowywania.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Prawnik, specjalista prawa pracy, wykładowca akademicki, manager, mentor. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest na III (ostatnim) roku. Prawo pracy jest jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%. Na co dzień prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych. Jest również autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner", „Edukacja Prawnicza”, „Hello zdrowie” oraz „HR na Szpilkach”.