Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Czas pracy

Czas pracy dla zaawansowanych. Problematyczne zagadnienia

Czas pracy to jeden z najważniejszych, a często również problematycznych elementów stosunku pracy. Przepisy o czasie pracy nie odpowiadają na wszystkie pytania. Stąd pojawia się wiele wątpliwości jak stosować przepisy w praktyce, jak je wdrożyć w swojej organizacji.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć na nurtujące pytania i najbardziej problematyczne kwestie. Skonstruowane jest w taki sposób, że Uczestnicy wspólnie z Wykładowcą rozwiązują szereg zadań, na które nie znajdziemy odpowiedzi wprost w przepisach. Dlatego też podczas szkolenia zostaną zaprezentowane orzeczenia Sądów, stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Pracowników działów kadr i płac, którzy na co dzień rozliczają czas pracy pracowników.
 • Managerów, którzy w praktyce planują czas pracy w swoich zespołach.
 • Wszystkich, którzy chcą zgłębić zaawansowaną wiedzę z tego tematu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Problematyczne ogólne kwestie dotyczące czasu pracy:

 • Jaki czas zaliczamy do czasu pracy?
 • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy?
 • Jakich okresów nie wlicza się do czasu pracy?
 • Co z czasem pracy w podróży służbowej?
 • Dojazdy do pracy - czy są wliczane do czasu pracy?
 • Czy czas, w którym pracownik poprawia wadliwie wykonaną pracę wlicza się do czasu pracy?
 • Przerwa na karmienie w pracy zdalnej - zasady,
 • Praca zdalna okazjonalna - zasady,
 • Czy u pracodawcy mogą funkcjonować dwie pory nocne,
 • Co z rejestratorami czasu pracy typu RCP? Czy czas pracy wskazany wg RCP zawsze będzie stanowić czas pracy? Czy pojawienie się pracownika przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
 • Czy pracownik w tym samym dniu może być jednocześnie w pracy oraz na urlopie?
 • Jak rozliczyć czas pracy pracownika, którego miejscem pracy jest określony obszar?
 • Czy czas pracy wskazany w RCP może zastąpić ewidencję czasu pracy?

2. Normy i wymiar czasu pracy - problematyczne zagadnienia:

 • Co z rozliczeniem czasu pracy pracownika przy łączeniu umowy o pracę z umową cywilno-prawną?
 • Czy pracownik może mieć 2 pracodawców? Najnowsze zmiany w przepisach. Co z jego czasem pracy?
 • Czy podczas pracy zdalnej pracownika obowiązują nadal normy czasu pracy? Czy dla tego typu pracy należy prowadzić ewidencję czasu pracy?
 • Co z wynagrodzeniem pracownika, który pracuje większą ilość godzin w danym miesiącu, a mniejszą w kolejnym/kolejnych w ramach tego samego okresu rozliczeniowego?

3. Okresy odpoczynku:

 • Co grozi pracodawcy za niezapewnienie pracownikowi okresów odpoczynku?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność nawet jeśli pracownik wyraził zgodę na naruszenie odpoczynku?
 • W jakimś sytuacjach możliwe jest skrócenie okresu odpoczynku tygodniowego?
 • Czy w okresie odpoczynku pracodawca może wyznaczyć pracownikowi dyżur?
 • Czy po rozwiązaniu umowy o pracę były pracownik może domagać się ekwiwalentu pieniężnego za niezapewniony odpoczynek dobowy lub tygodniowy?

4. Równoważny system czasu pracy:

 • Jak sporządzić harmonogram w tym systemie?
 • Jakie przyjąć okresy rozliczeniowe? W jaki sposób dokonać zmiany okresów rozliczeniowych?
 • Czy w pracy zdalnej pracownik może pracować w równoważnym systemie czasu pracy?
 • Omówienie problematycznych kwestii.
 • Równoważny system czasu pracy przy dozorze urządzeń oraz pilnowaniu mienia i ochronie osób.

5. System przerywanego czasu pracy:

 • Omówienie problematycznych kwestii.

6. Zadaniowy system czasu pracy:

 • Kiedy można taki system wprowadzić?
 • Czy możliwe są w tym systemie nadgodziny?
 • Problematyczne zagadnienia.

7. Zmiany w harmonogramach czasu pracy:

 • Kiedy zmiany są możliwe?
 • Czy wewnętrzne przepisy pracodawcy mają wpływ na terminy wprowadzania zmian?

8. Praca w godzinach nadliczbowych - problematyczne zagadnienia:

 • Polecenie pracodawcy.
 • Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Co z pracą w nadgodzinach pracowników niepełnosprawnych.
 • Praca w godzinach nadliczbowych niepełnoetatowców.
 • Jak ustalić, czy wystąpiły godziny średniotygodniowe.
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych, a praca u innego pracodawcy,
 • Szkolenia, a czas pracy.
 • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych - problematyczne zagadnienia.

9. Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

10. Rekompensata za pracę w sobotę.

11. Rekompensata za pracę w niedzielę i święta.

12. Dyżur - zasady pozostawania w gotowości, problematyczne zagadnienia.

13. Czas pracy kadry zarządzającej:

 • Kto to jest osobą zarządzająca zakładem pracy?
 • Kim jest kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej?
 • Jak wygląda kwestia odpoczynków dla kadry zarządzającej?
 • Co z rekompensatą za nadgodziny kadry zarządzającej?

14. Ewidencja czasu pracy:

 • Co wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej czasu pracy?
 • Zasady i formy prowadzenia dokumentacji.
 • Okresy przechowywania.

15. Sankcje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Radca prawny, specjalistka prawa pracy, mentor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie rekrutacji, zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu. Ceniona za biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR. Wielokrotnie była prelegentem na ogólnopolskich konferencjach w zakresie prawa pracy. Jest autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się m.in. w: „Forbes Polska”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”, „Press.pl”, „HR Business Partner”, „Edukacja Prawnicza”, „HR na Szpilkach”, „Hello Zdrowie”.