Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Edukacja finansowa

Cyberprzestępstwa i pranie pieniędzy – kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?

O cyberprzestępstwach słyszał prawie każdy, ale czy każda dorosła osoba zdaje sobie sprawę, że może stać się potencjalną ofiarą cyberprzestępców? Takimi ofiarami mogą stać się także dzieci/młodzież oraz seniorzy. Ochrona przed tego typu incydentami to konieczność w obecnej rzeczywistości!

A czym jest „pranie pieniędzy”? Czy to zagadnienie może dotyczyć przeciętnego Polaka?

Kto obecnie korzysta z Internetu?

Już coraz młodsze, a także coraz starsze osoby są dostępne w Sieci.

Ale czy wszyscy, korzystający z Internetu, znają skuteczne metody zabezpieczenia się przed cyberprzestępcami?

Czy każdy zna socjotechniki, metody manipulacji, które wykorzystują osoby „piorące pieniądze” oraz trolle w Sieci?

Niestety nie!

Wiele komputerów, smartfonów nie posiada żadnych zabezpieczeń przez wirusami, atakami hakerskimi!

Świadomość Polaków, w tym zakresie jest stosunkowo niewielka!

Czas to zmienić i wprowadzić systematyczne, dobre działania, aby zabezpieczyć się przed wyłudzeniami danych osobowych, czy środków na kontach!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Cyberprzestępstwa - kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?
  2. Typowe rodzaje oszustw.
  3. Metody zapobiegania cyberprzestępstwom.
  4. Pranie pieniędzy - kiedy mogę stać się ofiarą tego typu przestępstw?
  5. Jak chronić członków rodziny: młodzież, seniorów przed cyberprzestępstwami oraz praniem pieniędzy?

Prowadzący:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, edukuje finansowo, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyła w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W 2022 r. uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.