Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Kadry

Compliance w organizacji

Wprowadzenie Compliance w firmie skutecznie minimalizuje ryzyka braku zgodności w funkcjonowaniu organizacji oraz wpływa na poprawę jej rentowności. Wdrożenie systemu Compliance pozwala zarządzającym na bieżąco identyfikować i mitygować ewentualne ryzyka, jak również minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Regulacje prawne istotne dla systemu Compliance w organizacji.
 2. Compliance, czyli system zarządzania zgodnością w organizacji.
 3. Analiza ryzyk Compliance.
 4. Polityka i organizacja Compliance, rola kierownictwa.
 5. Rola Compliance Officera oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.
 6. Podstawowe regulacje systemu Compliance w organizacji.
 7. Weryfikacja partnerów biznesowych.
 8. Przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów w organizacji.
 9. Ewaluacja systemów zarządzania zgodnością.
 10. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające.
 11. Whistleblowing, czyli skuteczny system zgłaszania naruszeń.

Prowadzący:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, edukuje finansowo, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyła w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W 2022 r. uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.