Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT

CIT w 2021 r.

Szkolenie zostało zaplanowane w ten sposób aby uczestnicy szkolenia mogli zaktualizować swoje informacje i wiedzę na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 r. tj. przykładowo zasad opodatkowania tzw. CIT estońskim, preferencji wynikającej z wprowadzenia funduszu inwestycyjnego, zmian dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, ograniczeń związanych z amortyzacją środków trwałych. Szkolenie będzie też dobrą okazją do przypomnienia rozwiązań podatkowych wprowadzonych w związku z COVID-19 (np. wydłużony termin złożenia ZAW-NR, możliwość niestosowania ulgi na złe długi, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej).

Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także inne wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych.

Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w działach finansowych i księgowych, dyrektorów finansowych jak również członków zarządu które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Szkolenie jest również doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich tych, którzy planują zdobyć uprawnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT.
 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny.
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
 4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych.
 5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
 6. Problematyka spółki nieruchomościowej.
 7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego).
 8. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
 9. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 10. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020  r.
 11. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
 12. Samochody osobowe a koszty podatkowe.
 13. Inne wybrane zagadnienia.
 14. Pytania uczestników.

Prowadzący: