Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT

CIT w 2021 r. – rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia

Rok 2021 przyniósł kolejne zmiany w opodatkowaniu podatników podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do najistotniejszych zaliczyć należy wprowadzenie tzw. CIT estońskiego, opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych, podwyższenie limitu przychodów związanych z opodatkowaniem obniżoną stawką CIT. Niektóre regulacje podatkowe zostały przez ustawodawcę wprowadzone na czas zagrożenia epidemicznego i czas epidemii. Powyższe stanowi kolejne wyzwanie dla służb księgowych.

Szkolenie ma na celu uporządkowane przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT.
2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny.
3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych.
5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
6. Problematyka spółki nieruchomościowej.
7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego).
8. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021 r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
9. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
10. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020 r.
11. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
12. Samochody osobowe a koszty podatkowe.
13. Inne wybrane zagadnienia.
14. Pytania uczestników.

Prowadzący: