Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek CIT

CIT minimalny – nowość od 2024 r.

Rok 2024 ma być pierwszym rokiem, za który niektórzy podatnicy CIT będą zobowiązani do ustalenia podstawy opodatkowania tzw. CIT-em minimalnym. W tym przypadku podstawa opodatkowania ustalana jest wg jednej z dwóch dopuszczonych przepisami metod. Na pierwszy rzut oka na przepisy podatkowe zagrożeni tym podatkiem będą podatnicy CIT osiągający straty podatkowe lub rentowność poniżej określonego poziomu. Zagłębiając się jednak w przepisy podatkowe ustawodawca dla celów obliczania starty lub rentowności przewidział pewne wyłączenia. Istotne jest również to, że regulacje podatkowe w tym zakresie przewidują pewne wyłączenia podmiotowe np. dla małych podatników. Ciekawie uregulowano również relacje pomiędzy tzw. CIT klasycznym a tzw. CIT minimalnym. Powyższe stanowi kolejne wyzwanie dla służb księgowych.

Szkolenie ma na celu uporządkowane przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem minimalnym. Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przyczyny wprowadzenia podatku minimalnego - P. Małecki, M. Mazurkiewicz - w: P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, wyd. XIV, Warszawa 2023, art. 24(ca)
 2. Podmioty podlegające podatkowi minimalnemu.
 3. Spółki jawne jako udziałowcy, a podatek minimalny - 0111-KDIB1-3.4010.455.2022.2.IZ.
 4. Spółdzielnia jako podmiot nie podlegający podatkowi minimalnemu - 0111-KDIB2-1.4010.117.2022.1.MK.
 5. Minimalny podatek dochodowy w przypadku PGK (PGK jako podmiot rozpoczynający działalność) - 0111-KDIB1-1.4010.121.2024.1.MF.
 6. Podstawa opodatkowania podatnikiem minimalnym.
 7. Koszty pracownicze a podatek minimalny.
 8. Przychody zwolnione a podatek minimalny - 0111-KDIB2-1.4010.381.2022.1.ES.
 9. Podatek minimalny a działalność strefowa (pomniejszenie podstawy opodatkowania o przychód uzyskany z działalności strefowej w przypadku uzyskania straty z tej działalności) - 0111-KDIB1-3.4010.51.2024.1.PC.
 10. Minimalny podatek dochodowy - odliczanie kwoty ulgi B+R - 0111-KDIB1-3.4010.123.2024.1.MBD.
 11. Podatek minimalny a ceny regulowane - 0111-KDIB1-1.4010.698.2023.3.SG.
 12. Podatek minimalny a konsorcjum - 0111-KDIB2-1.4010.679.2022.2.AR.
 13. Usługi o podobnych charakterze, o których mowa w art. 24ca ust. 3 pkt 4 (analogia do podatku u źródła).
 14. Pojęcie rzeczywistego właściciela należności.
 15. Odliczenie od CIT klasycznego.
 16. Terminy płatności, sposób wykazania.
 17. Umowa o współdziałaniu – rozwiązanie dla dużych podmiotów.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.