Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT

CIT 2024 – praktyczne zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach

Zapraszamy na szkolenie, które dotyczy różnych praktycznych i aktualnych problemów związanych podatkiem CIT. Podatek minimalny, skutki podatkowe niespełnienia warunków przychodowych przy opodatkowaniu obniżoną stawką CIT, limity i wyłączenia dotyczące kosztów podatkowych, podział na dwa źródła przychodów i dalsze konsekwencje podatkowe z tym związane to najczęściej pojawiające się pytania na spotkaniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Te zagadnienia oraz inne często pojawiające się problematyczne kwestie zostaną szczegółowo wyjaśnione podczas szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podatek CIT – najczęściej zadawane pytania:
  • Czy przychody z odsetek stanowią przychody z zysków kapitałowych; Jeśli tak to w jaki sposób należy je opodatkować, ustalić podstawę opodatkowania w CIT?
  • Jakie są warunki brzegowe opodatkowania CIT stawką obniżoną 9%; co w sytuacji, kiedy w trakcie roku zostanie przekroczony próg przychodowy w wysokości 2 ml euro?
  • Kiedy i kto (jacy podatnicy CIT) będą podlegać opodatkowaniu tzw. minimalnym podatkiem przychodowym od 2024r. (kiedy będzie płacony i w jakiej wysokości, podstawa i wysokość opodatkowania, czy należy gdzieś wykazywać podstawę opodatkowania?
  • Czy żaden podatnik CIT i PIT nie może już amortyzować nieruchomości mieszkalnych; w jakich przypadkach jest to możliwe?
  • Czy w każdym przypadku realizowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych; jeśli tak to w jakich terminach podatnicy powinni realizować te obowiązki?
  • Co można zrobić z nieuregulowanymi należnościami od strony podatków dochodowych: zaliczyć w koszty, zmniejszyć podstawę opodatkowania? Jakie podatnicy mają możliwości i w jakich terminach działania takie są możliwe?
  • Czy poniesienie danego wydatku w celu zachowania, zabezpieczenia i uzyskania przychodu przy jednoczesnym nie wyłączeniu tego wydatku z kosztów podatkowych (wymienionych w katalogu n-kupów) jest wystarczające do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów?
  • Jakie płatności na rzecz kontrahentów zagranicznych podlegają opodatkowaniu w Polsce tzw. podatkiem u źródła; czy nie dokonując potrącenia przy płatnościach na rzecz podmiotów zagranicznych na polskich podmiotach ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji i informacji podatkowych?
  • Jakie są zasady i terminy zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez podatników podatku CIT; podział na koszty pośrednie i bezpośrednie, szczególny moment zaliczania w koszty podatkowe wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na środki trwałe, wnipy oraz remonty, modernizacje i inne?
  • Czy każdego podatnika dotyczą regulacje dotyczące limitowania w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tzw. kosztów finansowania dłużnego; jaka jest kwota wolna; jak postąpić w przypadku przekroczenia pewnych limitów podatkowych?
  • Czy wszyscy podatnicy CIT mają możliwość aktywowania w kosztach podatkowych tzw. hipotetycznych odsetek; na jakich zasadach, kiedy i w jakich wysokościach podatnicy CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek związanych z tzw. finansowaniem własnym?
  • Co musi zrobić podatnik CIT aby wybrać opodatkowanie tzw. CIT-em estońskim; czy jest to rozwiązanie opłacalne dla spółki jak i wspólników tejże spółki; jakie są szanse i zagrożenia związane z taką formą opodatkowania podatkiem CIT?
  • Czy fundacja rodzinna pozwoli na nieopodatkowanie przychodów/dochodów generowanych przez fundację rodzinną; kiedy pojawi się ewentualny podatek i w jakiej wysokości?
  • Czy spółki jawne i komandytowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych; jak wygląda opodatkowanie osób prawnych – wspólników spółek komandytowych i jawnych; kiedy powstaje obowiązek podatkowy i na jakich zasadach?
  • Czy wydatki na kary umowne i odszkodowania, wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring, koszty przynależności do danych organizacji stanowią zawsze koszty uzyskania przychodu?
  • Czy wydatki związane z samochodami osobowymi mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów; limity i ograniczenia związane z kosztami używania, kosztami ubezpieczeń, limitami wydatków leasingowych i innych związanych z samochodami osobowymi?
 2. Pytania uczestników.

Prowadzący:

Aleksander Gniłka

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.