Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT

CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19

Początek 2020 roku przyniósł podatnikom CIT wiele zmian w podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. wyłączenie z kosztów podatkowych płatności na rachunek spoza białej listy, ulgę na złe długi czy też możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej). Jednocześnie w trakcie bieżącego roku w związku z przeciwdziałaniem negatywnych konsekwencji związanych z pandemią COVID-19 ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie kolejnych zmian np.: czasowe zawieszenie regulacji dotyczącej ulgi na złe długi w CIT, wydłużony termin na złożenie ZAW-NR, rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku. Celem szkolenia jest aktualizacja informacji na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych zarówno tych, które zostały wprowadzone z początkiem roku jak i w trakcie tego roku - związanych z COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020r.
 2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 3. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 4. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
 6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
 8. Ceny transferowe (uproszczenia i wyłączenia)
 9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 dotyczące m.in. :
  1. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
  2. możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
  3. przedłużonego termin zapłaty podatku od przychodów z budynków;
  4. możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
  5. jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  6. czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
  7. przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR
  8. inne zmiany związane z COVID-19 w tym wydłużony termin na sporządzenie deklaracji CIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego; wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2/2R, informacji o cenach transferowych.
 10. Inne wybrane zagadnienia
 11. Pytania uczestników

 

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: