Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe

Ceny transferowe w polskich przedsiębiorstwach w 2024 roku

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką cen transferowych w przedsiębiorstwach krajowych, dokonujących analiz benchmarkingowych. Jego celem jest zapoznanie z kluczowymi pojęciami, wskazanie uporządkowanej ścieżki identyfikacji poszczególnych obowiązków. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić, na przykładach, tworzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wypełnianie formularza TPR.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Identyfikacja podmiotów powiązanych i podmiotów z rajów podatkowych, wykorzystywanie danych z procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach:
  • Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie, a w tym: powiązania pionowe i poziome, powiązania bezpośrednie i pośrednie, co oznacza wywieranie znaczącego wpływu, powiązanie kapitałowe, powiązanie organizacyjne, powiązanie zarządcze, powiązanie rodzinne, powiązania osobowe, pozostałe rodzaje powiązań, praktyczne przykłady.
  • Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
  • Wspólnicy spółek osobowych.
  • Sztuczne struktury właścicielskie.
 2. Obowiązujące uproszczenia w cenach transferowych, m.in.
  • Fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych.
  • Zmiana terminów raportowania.
  • Zwolnienia ze względu na dochód podatkowy.
 3. Informacja o cenach transferowych (TPR) – formularz w wersji 5+ Nowe objaśnienia Ministra Finansów:
  • Rola formularza TPR w 2024 r.
  • Elementy formularza TPR.
  • Sposób ujęcia w formularzu transakcji nietypowych.
  • Podpisanie i przesłanie formularza.
  • Sankcje.
 4. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację w 2024 roku za 2023 rok - obowiązki sprawozdawcze:
  • Jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
  • Zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
  • Co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
 5. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w 2024 roku:
  • Opis podmiotu powiązanego.
  • Strategia.
  • Analiza funkcjonalna w tym: funkcje, ryzyka, aktywa.
  • Analiza finansowa: sposób kalkulacji wynagrodzenia, koszty, warunki płatności.
  • Informacje finansowe.
  • Załączniki.
 6. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2024 roku:
  • Kto jest zobowiązany do jej posiadania?
  • Opis grupy.
  • Opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy.
  • Opis istotnych transakcji finansowych tej grupy.
  • Informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.
 7. Raje podatkowe - progi dokumentacyjne w 2024 roku:
  • Bezpośrednie transakcje rajowe – obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze.
  • Procedury należytej staranności – jakie oświadczenia pozyskiwać? Jak ustalić rzeczywistego właściciela?
 8. Uzasadnienia gospodarcze transakcji i ich znaczenie przy kontroli podatku dochodowego u podmiotów powiązanych.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.