Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe

Ceny transferowe 2024 – kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji i w formularzach?

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką cen transferowych w przedsiębiorstwach, dokonujących analiz benchmarkingowych. Jego celem jest zapoznanie z kluczowymi pojęciami, wskazanie uporządkowanej ścieżki identyfikacji poszczególnych obowiązków. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić, na przykładach, tworzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wypełnianie formularza TPR.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązujące uproszczenia w cenach transferowych:
  • fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych,
  • zmiana terminów raportowania,
  • zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.
 2. Informacja o cenach transferowych (TPR) - formularz w wersji 5:
  • rola formularza TPR w 2024 r.
  • elementy formularza TPR,
  • sposób ujęcia w formularzu transakcji nietypowych,
  • podpisanie i przesłanie formularza,
  • sankcje.
 3. Identyfikacja podmiotów powiązanych, stosowanie procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach:
  • podmioty powiązane kapitałowo i personalnie, a w tym: powiązania pionowe i poziome, powiązania bezpośrednie i pośrednie, co oznacza wywieranie znaczącego wpływu? powiązanie kapitałowe, powiązanie organizacyjne, powiązanie zarządcze, powiązanie rodzinne, powiązania osobowe, pozostałe rodzaje powiązań, praktyczne przykłady,
  • podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
 4. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację w 2024 roku za 2023 rok - obowiązki sprawozdawcze:
  • jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
  • zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
  • co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
  • wpływ wojny w Ukrainie na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych
 5. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w 2024 roku:
  • opis podmiotu powiązanego,
  • strategia,
  • analiza funkcjonalna w tym: funkcje, ryzyka, aktywa,
  • analiza finansowa: sposób kalkulacji wynagrodzenia, koszty, warunki płatności.
  • informacje finansowe,
  • załączniki.
 6. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2024 roku:
  • kto jest zobowiązany do jej posiadania?
  • opis grupy,
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,
  • opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,
  • informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.
 7. Raje podatkowe - progi dokumentacyjne w 2024 roku:
  • bezpośrednie transakcje rajowe - obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze,
  • procedury należytej staranności - jakie oświadczenia pozyskiwać? Jak ustalić rzeczywistego właściciela?
 8. Obowiązujące uproszczenia w cenach transferowych:
  • fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych,
  • zmiana terminów raportowania,
  • zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.
 9. Informacja o cenach transferowych (TPR) - formularz w wersji 5:
  • rola formularza TPR od 2024 r.,
  • elementy formularza TPR,
  • sposób ujęcia w formularzu transakcji nietypowych,
  • podpisanie i przesłanie formularza,
  • sankcje.
 10. Uzasadnienia gospodarcze transakcji i ich znaczenie przy kontroli podatku dochodowego u podmiotów powiązanych.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.