Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe

Ceny transferowe 2023 – kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji oraz w formularzach?

W 2023 roku podatników to kolejne zmiany w tworzeniu dokumentacji cen transferowych. Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką cen transferowych w przedsiębiorstwach, dokonujących analiz benchmarkingowych. Jego celem jest zapoznanie z kluczowymi pojęciami, wskazanie uporządkowanej ścieżki identyfikacji poszczególnych obowiązków, uwzględniając zmiany obowiązujące od 2023 r. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić, na przykładach, tworzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wypełnianie formularza TPR.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polski ład - pakiet uproszczeń w cenach transferowych:

a) fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych,
b) zmiana terminów raportowania,
c) zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.

II. Informacja o cenach transferowych (TPR) z uwzględnieniem zmian od 2023 roku:

a) rola formularza TPR od 2023 r.,
b) elementy formularza TPR,
c) sposób ujęcia w formularzu transakcji nietypowych,
d) podpisanie i przesłanie formularza,
e) sankcje.

III. Identyfikacja podmiotów powiązanych , stosowanie procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach:

a. Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie, a w tym:

 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.

b. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

IV. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację w 2023 roku za 2022 rok - obowiązki sprawozdawcze:

a) jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
b) zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
c) co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
d) wpływ wojny w Ukrainie na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych

V. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w  2023 roku:

a) opis podmiotu powiązanego,
b)  strategia,
c)  analiza funkcjonalna w tym:

 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa.

d) analiza finansowa:

sposób kalkulacji wynagrodzenia,
koszty,
warunki płatności.

e) informacje finansowe,
h) załączniki.

VI. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2023 roku:

a) kto jest zobowiązany do jej posiadania?
b) opis grupy,
c) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,
d) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,
e) informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

VII. Raje podatkowe - nowe progi dokumentacyjne:

a) bezpośrednie transakcje rajowe - obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze,
b) procedury należytej staranności - jakie oświadczenia pozyskiwać? Jak ustalić rzeczywistego właściciela?

VIII. Uzasadnienia gospodarcze transakcji i ich znaczenie przy kontroli podatku dochodowego u podmiotów powiązanych.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.