Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe

Ceny transferowe 2022 – jakie działania podjąć, co się zmienia?

Koniec roku to kres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych, ale również tworzeniem dokumentacji cen transferowych dla wielu podatników. Dodatkowo wiele firm musi złożyć formularze TPR do urzędów skarbowych, w których w szczegółach wskazują realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi ze wskazaniem stosowanej marży.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najważniejszych obowiązków sprawozdawczych jak również popełnianych błędów, które są wychwytywane podczas kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.

Na szkoleniu również wskazujemy, jakie zmiany w tym obszarze weszły w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polski Ład - pakiet uproszczeń w cenach transferowych:

a) fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych,
b) zmiana terminów raportowania,
c) zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.
 
II. Formularze TPR dla podatników CIT i PIT:

a) omówienie wersji interaktywnej na przykładach,
b) jak zaprezentować transakcja towarową, usługową i finansową,
c) restrukturyzacja działalności i wykazanie jej w formularzach.

III. Nowy obowiązek dla podatników od 2021 roku - transakcje z limitem 500 000 zł:

a) adresaci nowego obowiązku,
b) procedura należytej staranności i oświadczenia od kontrahenta,
c) powiązanie beneficjenta ostatecznego z obowiązkami w zakresie AML i MDR.

IV. Identyfikacja podmiotów powiązanych, stosowanie procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach:

a) Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie w latach 2019-2021, a w tym:

 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.

b) Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

V. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację za 2021 i 2022 rok - obowiązki sprawozdawcze:

a) jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
b) nowe elementy dokumentacji podatkowej dla transakcji powyżej 500 000 zł
c) zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
d) co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
e) wpływ pandemii na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych.

VI. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w 2021 i 2022 roku:

a) Opis podmiotu powiązanego,
b) Strategia,
c) Analiza funkcjonalna w tym:

 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa.

d) Analiza finansowa:

 • sposób kalkulacji wynagrodzenia,
 • koszty,
 • warunki płatności.

e) informacje finansowe,
h) załączniki.

VII. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2021 i 2022 roku:

a) kto jest zobowiązany do jej posiadania?
b) opis grupy;
c) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
d) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
e) informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

VIII. Ceny transferowe a schematy podatkowe MDR.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.