Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Bilansowe aspekty zamknięcia roku obrotowego – część II

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką złożoności sporządzania sprawozdań finansowych. Wskazanie najważniejszych zasad przystąpienia do pracy nas rocznym sprawozdaniem finansowym. Praktyczne rozwiązanie problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiana stanu produktów.
 2. Informacja dodatkowa.
 3. Omówienie dodatkowych elementów sprawozdania finansowego:
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • sprawozdanie z działalności.
 4. Inwentaryzacja:
  • terminy sporządzenia,
  • sposób przeprowadzenie,
  • instrukcja inwentaryzacyjna.
 5. Rozliczenie CIT estońskiego – aspekty bilansowe:
  • księgi rachunkowe jako podstawa ewidencji,
  • obowiązki informacyjne w sprawozdaniu,
  • CIT estoński a uproszczenia.
 6. Zmiany w prawie bilansowym.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.