Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Bilansowe aspekty zamknięcia roku obrotowego – część I

Celem szkolenia jest apoznanie uczestników z problematyką złożoności sporządzania sprawozdań finansowych. Wskazanie najważniejszych zasad przystąpienia do pracy nas rocznym sprawozdaniem finansowym. Praktyczne rozwiązanie problemów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Postać rocznych sprawozdań finansowych:
  • postać, zakres, szczegółowość sprawozdań,
  • sprawozdanie finansowe jednostki mikro,
  • sprawozdanie finansowe jednostki małej,
  • sprawozdanie finansowe jednostki dużej.
 2. Zatwierdzenie, udostępnienie sprawozdań:
  • terminy dotyczące sprawozdań finansowych,
  • podpisywanie sprawozdań,
  • badanie sprawozdania,
  • udostępnianie, przechowywanie i odpowiedzialność za sprawozdanie.
 3. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:
  • zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania,
  • poprawność zamknięcia ksiąg.
 4. Omówienie podstawowych elementów sprawozdania finansowego:
  • wprowadzenie do sprawozdania,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacja dodatkowa.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.