Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Bezpieczne prowadzenie księgowości

W czasach licznych nowelizacji obowiązujących przepisów, uchwalanych na szybko i często w sposób budzący spore wątpliwości, osoby wykonujące zawód księgowego borykają się z licznymi problemami, generującymi po ich stronie konieczność podjęcia dodatkowych czynności oraz skutkujące powstaniem realnych ryzyk związanych z prowadzonym biznesem.

Problem związany z odpowiedzialnością księgowego nabiera szczególnego znaczenia w dobie Polskiego Ładu, kiedy klienci biur rachunkowych poszukują sposobów na zmniejszenie swoich obciążeń publicznoprawnych i oczekują od swoich księgowych kompleksowego doradztwa. Nie pomagają też dodatkowe obowiązki w zakresie składek zdrowotnych, obliczania ulg czy opodatkowania w formie estońskiego CIT-u.

Gdyby obowiązków po stronie podatników było mało, to ustawodawca nie ułatwia życia również samym biurom rachunkowym, nakładając na nich coraz to nowe obowiązki compliance’owe (np. AML, Whistleblowing).

Zawód księgowego nie jest łatwy, o czym doskonale wie każdy jego przedstawiciel – horyzont spraw, którymi zajmuje się księgowy jest niezwykle szeroki, wymagający kompleksowej wiedzy. Brak samorządu księgowych nie pomaga w zwalczaniu ryzyk i księgowi sami zaczęli się zrzeszać, żeby walczyć o swój interes.

Na ten moment to biuro rachunkowe samo powinno zadbać o swój interes i wewnętrzną zgodność, żeby na wypadek potencjalnego sporu móc uwolnić się od odpowiedzialności, lub maksymalnie ją ograniczyć.

W toku szkolenia chcielibyśmy przedstawić Państwu najczęściej pojawiające się problemy w codziennym życiu księgowego, zidentyfikować obszary ryzyka oraz przedstawić możliwe sposoby na zabezpieczenie swojego interesu.

Niezwykle istotne są też obowiązujące zasady odpowiedzialności: pracowniczej, cywilnoprawnej, karnej oraz administracyjnej oraz przesłanki, których spełnienie skutkuje powstaniem odpowiedzialności po stronie księgowego. Po przedstawieniu ich przez eksperta na co dzień pracującego z licznymi księgowymi, nabędą Państwo wiedzę na temat działań, których należy się wystrzegać, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Szkolenie kierowane jest głównie do przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe, niemniej pracownicy (firmy oraz biura rachunkowego), główni księgowi, członkowie zarządu czy prokurenci również otrzymają w ramach szkolenia przydatne informacje.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie:

 • zapoznanie uczestników z tematyką szkolenia,
 • przegląd wybranych spraw sądowych, z którymi przyszło borykać się biurom rachunkowym,
 • wyjaśnienie najistotniejszych pojęć związanych z odpowiedzialnością księgowego, takimi jak np. szkoda czy wina - na praktycznych przykładach z orzecznictwa.

2. Czy księgowa jest od „spraw wszelakich” czyli czynniki ryzyka po stronie biur rachunkowych i czyhające pułapki oraz rozwiązania umożliwiające ich uniknięcie:

 • Składka zdrowotna.
 • Ulga dla klasy średniej.
 • Estoński CIT.
 • Limit płatności gotówkowych.
 • Deklaracje JPK oraz oznaczenia GTU, TP, MPP.
 • Biała lista.
 • Księgowy a doradztwo podatkowe.
 • Ubezpieczenia dla księgowych - czy chronią i gdzie są pułapki.

3. Zasady cywilnoprawnej odpowiedzialności księgowego:

 • Księgowy jako pracownik - rodzaje i zakres odpowiedzialności + czego się wystrzegać.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna biura rachunkowego wobec klientów.
 • Szkoda, wina, związek przyczynowo skutkowy, należyta staranność - odczarowanie pojęć i przełożenie ich na praktykę biura rachunkowego.

4. Umowa z klientami jako narzędzie chroniące biuro przed odpowiedzialnością:

 • Co powinna zawierać umowa?
 • Jakie obszary najlepiej zabezpieczyć?
 • Najczęściej spotykane błędy.

5. Odpowiedzialność karna księgowego:

 • Kiedy księgowy może odpowiadać za popełnienie przestępstwa / wykroczenia / przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
 • Przesłanki odpowiedzialności karnej - znamiona podmiotowe i przedmiotowe przestępstwa.
 • Najczęściej popełniane błędy księgowych i ich wpływ na odpowiedzialność.
 • Przed czym chroni czynny żal i kiedy go składać.

6. Odpowiedzialność księgowego jako członka zarządu:

 • Zasady odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.
 • Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.
 • Czy można przerzucić odpowiedzialność kierownika jednostki na inną osobę?

7. Compliance w biurze rachunkowym - czyli co wewnętrznie potrzebuje mieć biuro rachunkowo, żeby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną oraz wykazać należytą staranność przed organami w toku ewentualnego sporu. Obowiązki biura rachunkowego na gruncie ustawy AML w pigułce.

Prowadzący: