Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Badania lekarskie i zwolnienia lekarskie w czasie pandemii

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym zwolnień lekarskich i badań lekarskich. Naszą szczególną uwagę skierujemy na konieczność przeprowadzania badań lekarskich w czasie pandemii. Wskażemy sytuacje, w jakich należy skierować pracownika na takie badania, a także kiedy nie jest to konieczne.

Ponadto zajmiemy się także możliwościami prawnymi rozwiązania umowy o pracę ze względu na długotrwałe absencje chorobowe, zarówno w trybie natychmiastowym, jak również z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Rozstrzygniemy wątpliwości odnośnie przedstawienia przez pracownika zwolnienia lekarskiego tuż po wręczeniu wypowiedzenia. Doprecyzujemy, czy należy informować o nieobecności w pracy w dobie elektronicznych zwolnień lekarskich.

Omówimy wpływ zwolnienia lekarskiego na urlop wypoczynkowy (np. możliwości obniżenia wymiaru urlopu z powodu choroby, przerwanie lub anulowanie urlopu w razie zwolnienia lekarskiego). Dodatkowo, przyglądniemy się również kwestii zdolności do pracy osoby, która chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni.

W trakcie zajęć naszą uwagę skierujemy także na obowiązujące od września 2021 r. nowe regulacje prawne, które wiążą się z koniecznością zwrotu zasiłku chorobowego w razie ustalenia wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

Zastanowimy się nad tym, kiedy praca podczas zwolnienia lekarskiego nie będzie stanowić ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a co za tym idzie - w jakich sytuacjach nie może to skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Badania lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii:

1. Rodzaje badań lekarskich. Czy pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie podczas pandemii?

2. Czy pracodawca może skierować pracownika na inne badania lekarskie niż wstępne, okresowe lub kontrolne?

3. Zasady przechowywania skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego
w aktach osobowych.

4. Czy czas pobytu pracownika na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych jest brany pod uwagę w razie skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie (niezdolność do pracy trwająca dłużej niż 30 dni)?

5. Czy czas przeznaczony na badania lekarskie jest zaliczany do czasu pracy?

6. W jakich sytuacjach pracodawca powinien skierować osoby niepełnosprawne na dodatkowe badania lekarskie?

7. Czy pracownik, który chce skorzystać z urlopu bezpośrednio po zakończeniu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, musi mieć zdolność do pracy?

8. Dopuszczalność mierzenia temperatury pracownika wchodzącego na teren zakładu pracy.

II. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu absencji chorobowych:

1. Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można wypowiedzieć umowę o pracę?

2. Czy częste zwolnienia lekarskie mogą stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy?

3. Doręczenie zwolnienia lekarskiego a możliwość wręczenia wypowiedzenia. Czy pracodawca powinien wycofać wypowiedzenie, jeżeli pracownik przedstawi zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień doręczenia wypowiedzenia?

4. Po spełnieniu jakich warunków pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej niezdolności do pracy (art. 53 § 1 Kodeksu pracy)?

III. Obowiązujące od września 2021 r. nowe przepisy dotyczące wykorzystywania przez pracowników zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem:

1. Konieczność zwrotu zasiłku chorobowego w razie ustalenia wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Rozszerzenie możliwości kontroli ZUS pod kątem ustalenia nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego przez pracownika.

3. Jakie są możliwości prawne kontroli zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę?

4. Kto decyduje o tym, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane w prawidłowy sposób?

5. Czy korzystanie ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem przez pracownika może stanowić przyczynę rozwiązania umowy o pracę?

IV. Zwolnienia lekarskie i ich wpływ na uprawnienia pracownicze:

1. Czy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności
w pracy w przypadku wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego?

2. Świadczenia pieniężne przysługujące pracownikowi w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

3. Czy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego także po zakończeniu zatrudnienia?

4. Czy za czas pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego?

5. Czy zwolnienie lekarskie przerywa lub przesuwa termin udzielenia urlopu?

6. Skutki prawne zwolnienia lekarskiego pracownika, który jest zatrudniony u dwóch (lub większej liczby) pracodawców.

7. Czy pracodawca ma prawo domagać się zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży lub karmieniu piersią?

Prowadzący: