Czas trwania: 18 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Akademia Managera (Szkolenie 6-dniowe)

Rola managera w ostatnich latach uległa diametralnej zmianie. Oczekiwania co do zarządzania osiągnęły zupełnie inny poziom. W dzisiejszych czasach manager jest otwarty na zmiany. Potrafi wychodzić poza schematy, jednocześnie budując odpowiedzialności i poczucie sprawczość. Dziś manager nie zarządza incydentalnie, a każdego dnia buduje zaangażowanie w zespole, który realizuje misje, wizje i wartości organizacji.

Szkolenie jest realizowane w trybie 6 dni po 3 h każdego dnia.

Terminy:

1 dzień - 20.03.2024 I 2 dzień - 27.03.2024 I 3 dzień - 03.04.2024 I 4 dzień - 10.04.2024 I 5 dzień - 17.04.2024 I 6 dzień - 24.04.2024

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1 dzień: 20 marca | 10.00-13.00
Tytuł: Rola managera
Weryfikacja własnych umiejętności zarządzania i zrozumienie własnych ograniczeń czy przekonań, może być transformacyjna w rozwoju kariery managerskiej. Wybierz swój model zarządzania, zgodny ze strategią organizacji.

 1. Kim dziś jest manager, czyli jak zmieniły się główne role managera.
 2. Rola managera, czyli 3 płaszczyzny oczekiwań.
 3. Zmiana przekonań i perspektywy, czyli kiedy faktycznie nastąpi dynamiczny rozwój kompetencji managerskich. Praca z własnymi blokadami. Odwaga w byciu liderem.
 4. Jak znaleźć indywidualny styl zarządzania. Autodiagnoza.
 5. Analiza indywidualnych mocnych stron i wykorzystanie ich w we własnym stylu zarządzania.

2 dzień: 27 marca | 10.00-13.00
Tytuł: Komunikacja w zarządzaniu
Mów w sposób, który zachęci Twoich pracowników do realizowania celów i ograniczy występowanie nieporozumień. Poznaj techniki wzajemnego zrozumienia niezależnie od różnicy wieku.

 1. Czym jest autorytet lidera i jak budować wiarygodność managerską.
 2. Jak dogadać się z każdym pracownikiem, współpracownikiem i szefem.
 3. Wąskie gardła w komunikacji: język kar czy korzyści?
 4. Jak mówić, żeby pracownicy nas słyszeli.
 5. Najważniejsze różnice w komunikacji między różnymi pokoleniami na rynku pracy.
 6. Złote zasady w komunikacji.

3 dzień: 3 kwietnia | 10.00-13.00
Tytuł: Konflikty w zespole
Szybkie wdrażanie zmian, częste zmiany decyzji, trudne rozmowy, dynamicznie zmieniający się biznes, to wszystko powoduje więcej konfliktów w organizacjach niż kiedykolwiek. Umiejętność przeprowadzania zespołu przez zmiany oraz minimalizowania konfliktów to ważne kompetencje managerskie.

 1. Najczęstsze zapalniki konfliktów, czyli co zrobić, żeby zespół nie eskalował problemów.
 2. Analiza sytuacji konfliktowych. Odnajdowanie przyczyn konfliktów.
 3. Wypracowanie najlepszego stylu rozwiązywania konfliktów.
 4. Budowanie zaufania i dobrej atmosfery.
 5. Komunikacyjne kompromisy, jak je osiągnąć.

4 dzień: 10 kwietnia | 10.00-13.00
Tytuł: Zarządzanie przez cele
Podejście do wyznaczania celów uległo całkowitej zmianie. W dzisiejszych czasach skutecznie oznacza inaczej dla każdego pracownika, w oparciu o jego mocne strony i indywidulane kompetencje.

 1. Skuteczne planowanie celów własnych i zespołu. Ważne i pilne, czyli co rzeczywiście jest priorytetem i ma wpływ na realizację założonych celów i projektów.
 2. Kamienie milowe w realizacji celów.
 3. Projektowanie pracy własnej i zespołu.
 4. „Przeszkadzacze” w zarządzaniu zadaniami.
 5. Jak nie oszaleć od natłoku spraw i eliminować wszystko to, co nie przynosi zamierzonego efektu.

Program 5 dzień: 17 kwietnia | 10.00-13.00
Tytuł: Rozwój kompetencji pracowników
Nowoczesny manager to szef, który stawia na rozwój swoich pracowników. Zadbanie o rozwój pracowników przynosi wzrost motywacji zespołu, realizacji celów wspólnych oraz zmniejszeniu rotacji.

 1. Najskuteczniejszy proces zarządzania rozwojem pracowników.
 2. Zarządzanie pracownikiem na różnych etapach jego rozwoju: szanse i zagrożenia, ocena możliwości, rozwój i skuteczny proces angażowania w misję, wizję i wartości firmy.
 3. Diagnoza możliwości poszczególnych pracowników.
 4. Komu i jak delegować.

Program 6 dzień: 24 kwietnia | 10.00-13.00
Tytuł: Zarządzanie zespołem
Skoncentrowanie na pracowniku oraz świadome budowanie relacji są niezbędne do tworzenia, zarządzania i rozwijania zespołu. A umiejętne motywowanie pozafinansowe okazuje się nieocenionym narzędziem wpływającym na współpracę i zaangażowanie zespołu.

 1. Różne okoliczności, a różne postawy. Kiedy wspierać, a kiedy wymagać.
 2. Jak rozwijać talenty w zespole i mieć zaufanego i lojalnego zastępcę.
 3. Zaangażowanie i lojalność, a indywidualne potrzeby doceniania i motywacji u pracowników.
 4. Jak dbać o motywację i zaangażowanie, kiedy nie mamy nielimitowanych motywatorów finansowych.
 5. Ryzyka w pracy managera – jak je szybko definiować i zapobiegać „pożarom”.

Prowadzący:

Emilia Dubiela

Emilia Dubiela

Strateg, trener, mentor, coach. Aktywna przedsiębiorczyni zarządzająca od wielu lat 4 rodzinnymi firmami. Zna etatowe wyzwania. Dyrektor Sprzedaży, zarządzająca zespołami 5000 osób w największych instytucjach finansowych. Zarządzała zespołami własnymi oraz w formule B2B. Od 2019 roku twórczyni autorskich 14 kursów online i ponad 350 szkoleń online. Jej must have to szkolenia w formule warsztatowej oparte na praktycznych przykładach ze strategicznego podejścia do aktualnych wyzwań rynkowych.