Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

AI w zarządzaniu

Przygotujemy Cię do przyszłych zastosowań AI, wykorzystania nowych możliwości i stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ciągle ewoluujący świat sztucznej inteligencji. Podczas warsztatu przełamujemy bariery konwencjonalnego myślenia, skupiając się na strategicznym wykorzystaniu AI do budowania i implementacji strategii biznesowych oraz diagnozowania potrzeb organizacyjnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Budowanie strategii w oparciu o chatGPT:
  • Tworzenie misji i wizji organizacji.
  • Tworzenie opisu strategii biznesowej.
  • Definiowanie celów i dopasowywanie metryk.
  • Diagnozowanie potrzeb organizacyjnych.
  • Wykorzystanie chatGPT w modelach/matrycach.
 2. Narzędzia AI, z których możemy korzystać + wtyczki chatGPT:
  • Prezentacja bezpłatnych narzędzi o charakterze: Text to Text, Text to Speach/Speach to Text, Text to Image/ Image to Text, Text to Video.
 3. Analiza danych przy użyciu sztucznej inteligencji:
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy dużych zbiorów danych (analiza raportów).
  • Wyciąganie wniosków na podstawie analizy danych.
  • Fine tuning rezultatów analizy danych.
  • Tworzenie dokumentów na podstawie analizy danych.
 4. Zakończenie + Q&A.

Prowadzący:

Anna Majkowska

Anna Majkowska

Od ponad 7 lat zajmuje się zawodowo rekrutacją, business partneringiem oraz zarządzaniem wynagrodzeniami. Rozpoczynając swoją przygodę ze sztuczną inteligencją, szybko odkryła jej rewolucyjny potencjał dla dziedziny HR. W swojej karierze zawodowej miała okazję wdrażać innowacyjne procesy rekrutacyjne z użyciem sztucznej inteligencji, wspomagać działy biznesowe w zarządzaniu zespołami, budować strategie związane z wynagrodzeniami i ścieżki karier dla talentów oraz zajmować się wellbeingiem w miejscu pracy. Ta pasja do AI w HR stała się fundamentem jej szkoleń, które wyposażają zespoły HR i managerów w narzędzia do tworzenia bardziej angażujących, efektywnych i przyszłościowych miejsc pracy.
Obecnie pełni funkcję Head of People & Operations realizując wizję budowania innowacyjnego środowiska pracy, gdzie człowiek bardzo blisko współpracuje ze sztuczną inteligencją nie tracąc przy tym indywidualnego podejścia do każdego z członków organizacji.