Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

4 fundamentalne praktyki świadomego lidera

W dzisiejszych czasach motorem rozwoju każdej firmy są pomysły i oryginalność. Organizacje muszą nieustannie poszukiwać nowych sposobów tworzenia wartości, aby osiągnąć długofalowy sukces i zyskać przewagę konkurencyjną. A tworzenie wartości zaczyna się od tego, aby jak najlepiej i jak najskuteczniej wykorzystywać potencjał i talenty dostępne w organizacji.
Czym zatem charakteryzują się i na czym koncentrują swoje działanie managerowie, którzy potrafią zaprowadzić swoje zespoły na wyżyny? Co determinuje sukces pracy zespołowej? O co managerowie muszą zadbać? Jak budować środowisko pracy, aby budować przestrzeń do rozwijania silnego zespołu?
Na szkoleniu poznasz 4 fundamentalne praktyki efektywnego managera. Powiemy Ci o świadomym, intencjonalnym rozwijaniu zespołu, o wiedzy, którą powinien posiadać każdy manager jeśli chce budować, rozwijać i utrzymywać wysoko wydajne i usatysfakcjonowane zespoły.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Cztery fundamentalne praktyki efektywnego przywództwa – codzienne działania lidera, które budują i utrzymują silne zespoły.
 1. I praktyka – rozwijaj „bezpieczeństwo psychologiczne” w zespole.
  • Co oznacza termin „bezpieczeństwo psychologiczne” zdefiniowany przez Amy C. Edmondson.
  • Dlaczego współcześnie jest uważany, za kluczową praktykę managera.
  • Jaka jest rola managera w budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego w zespole.
  • Znaczenie założenia pozytywnej intencji na budowanie zaufania.
 2. II praktyka - zamieniaj konflikt w konstruktywną dyskusję.
  • Moderowanie konfliktu w stronę ciekawych rozwiązań.
  • Uchwycenia perspektywy innych stron – jak słuchać, aby naprawdę zrozumieć.
  • Model „myślenia pytania” – droga wyrokującego vs droga uczącego się.
  • 4 sposoby – „przełączniki” na prowadzenie prawdziwego dialogu.
 3. III praktyka – rozwijaj naturalne talenty członków zespołu, nie „dziury” kompetencyjne.
  • Rozwijanie mocnych stron pracowników oparte na modelu Talentów Gallupa.
  • Jak obserwować talenty pracowników – niekoniecznie wykonując badanie kwestionariuszem.
  • Jak rozwijać talenty pracowników, aby wzmacniać ich efektywność i satysfakcję w pracy.
  • Przykładowe talenty Gallupa i ich wpływ na budowanie silnego zespołu.
 4. IV praktyka – koncentruj się na tym na co masz wpływ i co ma znaczenie.
  • Ukierunkowanie energii i uwagi zespołu na obszary, które rzeczywistości przekładają się na wyniki.
  • Włączanie zespołu do wyznaczani kierunku działań jako sposób na budowanie współodpowiedzialności.
  • Model „mam wpływ – ma znaczenie” jako sposób ustalania priorytetowych zadań dla zespołu.

Prowadzący:

Katarzyna Nawrocka

Katarzyna Nawrocka

Trenerka biznesu, coach, certyfikowana konsultantka PRISM Brain Mapping oraz coach Mocnych Stron CliftonStrengths®. Absolwentka Wydziału Psychologii UW, szkoły trenerów, coachów,

oraz 2-letniego studium Nonviolent communication.

Specjalizuje się w tematyce przywództwa, budowania motywującego środowiska pracy, kultury feedbacku, asertywnego wyrażania siebie i empatycznego komunikowania się oraz train the trainers.

Ma ugruntowaną wiedzę i kompetencje w „miękkich” obszarach zarządzania organizacją oraz rozwoju osobistego. Doświadczenie zawodowe buduje od 17 lat.

No co dzień wspiera organizacje, liderów i zespoły. Konsultuje, tworzy i wdraża strategie rozwojowe, które pomagają firmom rozwijać potencjał kadry menedżerskiej, podnosić ich efektywność i realizować cele biznesowe. Wspiera menedżerów w odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału. Prowadzi szkolenia, coachingi oraz facylituje warsztaty, które umożliwiają im zdefiniować i świadomie rozwijać konkretne zachowania oraz kształtować pożądane postawy. Umacnia ich w poczuciu wpływu i przejmowaniu odpowiedzialności za to, jak kształtują i ukierunkowują swoje działania.