Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Procedura VAT-OSS a rejestracja w państwie dostawy – co ważniejsze?

Wielu polskich podatników jest zarejestrowanych do VAT w państwach unijnych, między innymi z uwagi na dokonywanie sprzedaży wysyłkowej (od 1 lipca 2021 r. ostatecznie uznanych za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – WSTO). Po wprowadzeniu pakietu e-commerce tacy podatnicy powinni zdecydować, czy:

  • rozliczać VAT na dotychczasowych zasadach, czyli uzyskując numer VAT w krajach UE, gdzie spółka przekracza limity sprzedaży.
  • korzystać z VAT-OSS, czyli tzw. procedury unijnej, wyrejestrowując się z VAT ze wszystkich krajów, gdzie dotychczas uzyskano numer identyfikacyjny VAT.

Decydując się na opcję rozliczenia VAT przez VAT- OSS, należy w ten sposób rozliczyć całą sprzedaż do wszystkich krajów UE, na rzecz konsumentów, niezależnie od tego czy podatnik zdążył się wyrejestrować z danego kraju UE. W tym względzie nie można wybrać opcji mieszanej, tzn. nie będzie możliwe rozliczenie VAT w niektórych krajach starą metodą, zaś w niektórych zastosować VAT- OSS. Ponadto w zakresie wyboru rozliczenia VAT należy mieć na uwadze koszty z tym związane, np. koszt samej rejestracji w danym kraju lub koszt wynagrodzenia zagranicznego biura rachunkowego.

W tym zakresie, należy również pamiętać, iż gdy podatnik realizuje również inne transakcje niekwalifikujące się do transakcji w ramach pakietu e-commerce wówczas nadal ma prawo do rejestracji i rozliczania VAT w innych krajach na dotychczasowych zasadach.

Procedurę VAT OSS stosuje się do dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium danego kraju UE oraz usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych, świadczonych na rzecz konsumentów z danego kraju UE.

Należy jednak pamiętać, że rejestracja do VAT-OSS nie jest obowiązkowa. W tym względzie podatnik może stosować zasady rejestracji VAT w państwie przeznaczenia – czyli uzyskując numer VAT w krajach UE, gdzie przekraczają limity sprzedaży, lub korzystać z VAT OSS – czyli tzw. procedury unijnej, wyrejestrowując się z VAT ze wszystkich krajów, gdzie dotychczas uzyskali numer identyfikacyjny VAT.

W tym względzie należy przeanalizować obciążenia podatnika, które wiąże się z rejestracją do VAT w danym kraju, np. koszty obsługi zewnętrznego biura rachunkowego itp.

Decydując się na opcję rozliczenia VAT przez VAT – OSS, należy w ten sposób rozliczyć całą naszą sprzedaż do wszystkich krajów UE, na rzecz konsumentów prywatnych. W tym zakresie po wyborze VAT-OSS podatnik nie może wybiórczo decydować o tym w jaki sposób będzie rozliczał VAT dla sprzedaży e-commerce, np. dla części transakcji nie będzie mógł rozliczać VAT w kraju przeznaczania a częściowo przez VAT-OSS.

Ponadto, należy również zaznaczyć, że od 1 lipca 2021 r., w całej UE różne dotychczas limity sprzedaży zostaną zastąpione jednym obowiązującym limitem dla każdego kraju UE. Wyniesie on 10 000 euro. W przeliczeniu będzie to 42 000 złotych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Przy ustalaniu limitu sprzedaży dla każdego z krajów unijnych, należy wziąć pod uwagę całkowitą wartość sprzedaży netto. Do momentu przekroczenia limitu sprzedaży zawierane transakcje należy opodatkować tak jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT. Po przekroczeniu limitu sprzedaży podatnicy będą zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy. Informacje o stawkach VAT stosowanych w poszczególnych państwach UE są dostępne na stronie: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_pl.htm#shortcut-8.

Ponadto, przy rejestracji do VAT-OSS należy mieć na uwadze to, że rozwiązanie to nie pozwala na ubieganie się o odliczenie podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w państwie UE odbiorcy towaru.

Na dodatek, podatnik wybierając VAT-OSS będzie zobowiązany do składnia kwartalnych deklaracji o wysokości podatku i jego opłacenie w jednym państwie członkowskim (kraju identyfikacji). Rejestracja do VAT OSS odbywa się za pośrednictwem formularza VIU-R przeznaczonego dla OSS. Formularz ten wysyłany jest poprzez platformę rządową państwa członkowskiego identyfikacji do urzędu skarbowego. W przypadku sprzedawców posiadających siedzibę działalności w Polsce państwem członkowskim identyfikacji jest Polska, a właściwym urzędem skarbowym rejestracji do VAT OSS i składania deklaracji oraz zapłaty podatku VAT będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Ponadto, należy wskazać, że podatnik  będzie stosować VAT-OSS wyłącznie dla do dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium danego kraju UE oraz usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych, świadczonych na rzecz konsumentów z danego kraju UE. W tym względzie, jeśli podatnik prowadzi inne transakcje, które nie są związane z pakietem e-commerce, a które powodują obowiązek rejestracji do VAT w danym kraju to podatnik powinien rozliczyć VAT na dotychczasowych zasadach, niezależnie od tego czy jest zarejestrowany do VAT-OSS.

dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!