Porady i artykuły

Polski Ład - green taxes dla przedsiębiorców

Polski Ład - green taxes dla przedsiębiorców

Polski Ład to nie tylko negatywne zmiany. Polski Ład to także wsparcie biznesu na wielu szczeblach rozwojowych. Przedstawiamy nowe ulgi, z których skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego…

Czytaj więcej
Polski Ład – podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Polski Ład – podstawa wymiaru składki zdrowotnej

W przypadku tych osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których w 2022 r. właściwą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie dochodów z tej działalności, a więc opodatkowanych według skali lub…

Czytaj więcej
Polski Ład - wyższa kwota wolna od podatku

Polski Ład - wyższa kwota wolna od podatku

Podatek dochodowy od osób fizycznych należny będzie dopiero po przekroczeniu określonej kwoty przychodów. Zarobki poniżej nowego progu to tzw. kwota wolna. Do końca 2021 r. była ona zróżnicowana i wynosiła…

Czytaj więcej
Usługa transportu międzynarodowego towarów na gruncie podatku VAT

Usługa transportu międzynarodowego towarów na gruncie podatku VAT

Zagadnienie transportu międzynarodowego towarów na gruncie podatku VAT jest bardzo złożone. W związku z tym wymaga każdorazowo bardzo dogłębnej weryfikacji danej transakcji przez świadczącego usługi pod kątem ustalenia właściwej stawki podatku…

Czytaj więcej
Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane wspólnikowi spółki komandytowej za prowadzenie spraw spółki a źródło przychodu i obowiązek opłacania składek ZUS

Dodatkowe wynagrodzenia wypłacane wspólnikowi spółki komandytowej za prowadzenie spraw spółki a źródło przychodu i obowiązek opłacania składek ZUS

Niewątpliwe zasadą jest, iż wspólnicy spółek osobowych, w tym spółki komandytowej, nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (art. 46 KSH), ponieważ czerpią oni korzyści z tytułu bycia…

Czytaj więcej
Pojęcie „świadczenia o podobnym charakterze” a obowiązki WHT

Pojęcie „świadczenia o podobnym charakterze” a obowiązki WHT

W przypadku dokonywania płatności za usługi niematerialne np. doradcze, prawne, księgowe na rzecz kontrahentów zagranicznych należy mieć na uwadze fakt, że w określonych przypadkach może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku…

Czytaj więcej
Brak przychodów nie zwalnia z wielokrotnej składki zdrowotnej

Brak przychodów nie zwalnia z wielokrotnej składki zdrowotnej

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydała interpretację urzędową z dnia 30 września 2021 r., nr WPI/200000/43/631/2021, na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r.…

Czytaj więcej
Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych od 2022 r.

Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych od 2022 r.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że potrzeba wprowadzenia minimalnego podatku dochodowego stanowi wyraz przeciwdziałania luce budżetowej w podatku CIT (Zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018”,…

Czytaj więcej