Porady i artykuły

Moda i wizerunek w podatkach

Moda i wizerunek w podatkach

Dress code w biznesie jest oczywisty, ale nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego też podatnicy od lat miewają wątpliwości, czy koszty, które ponoszą na odpowiednie przygotowanie się do…

Czytaj więcej
Czy transakcje z Rosją od 2023 r. to schemat podatkowy?

Czy transakcje z Rosją od 2023 r. to schemat podatkowy?

Dnia 14 lutego 2023 r. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) podjęła decyzję o wpisaniu na unijną listę rajów podatkowych nowe państwa. Zestawienie uzupełniły Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka i Wyspy…

Czytaj więcej
Elastyczna organizacja czasu pracy

Elastyczna organizacja czasu pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć do pracodawcy wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy.

Czytaj więcej
Polecenia służbowe - co warto o nich wiedzieć?

Polecenia służbowe - co warto o nich wiedzieć?

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy –pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne…

Czytaj więcej
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową z PCC, nawet gdy wkłady są równe?

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową z PCC, nawet gdy wkłady są równe?

Po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową majątek nowej spółki obejmuje, poza wkładami, składniki majątkowe nabyte w trakcie istnienia poprzedniej spółki jawnej. Oznacza to, że dojdzie do zwiększenia majątku spółki…

Czytaj więcej
SLIM VAT 3.0 - co przyniosą zmiany od 2023 r.?

SLIM VAT 3.0 - co przyniosą zmiany od 2023 r.?

Proces odchudzania ustawy o VAT z niewygodnych dla podatników przepisów wciąż trwa. Obecnie procedowane są zmiany w ramach SLIM VAT 3.0. Wśród pakietu kolejnych nowelizacji znaleźć można nowe zasady stosowania…

Czytaj więcej
Imprezy integracyjne w kosztach spółki - tylko, gdy są dla pracowników

Imprezy integracyjne w kosztach spółki - tylko, gdy są dla pracowników

Koszty wydatkowane na poczet organizacji imprez integracyjnych, gdy pochodzą ze środków obrotowych, nie są wydatkami na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w…

Czytaj więcej
Hotele dla ukraińskich uchodźców z podatkiem dochodowym

Hotele dla ukraińskich uchodźców z podatkiem dochodowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 października 2022 r. o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.553.2022.1.BJ potwierdził, że wypłaty za usługi świadczone przez hotele w ramach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy nie są…

Czytaj więcej