Porady i artykuły

Eksport pośredni a brak IE-599

Eksport pośredni a brak IE-599

Wiele wątpliwości budzi sytuacja, gdy podatnik nie ma możliwości uzyskania komunikatu IE-599 w przypadku eksportu pośredniego. Obecnie, sądy administracyjne wskazują, że o ile z dokumentów wynika, iż dany towar będący…

Czytaj więcej
Moment ujęcia kosztów nabycia kilkuletniego certyfikatu podpisu kwalifikowanego

Moment ujęcia kosztów nabycia kilkuletniego certyfikatu podpisu kwalifikowanego

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT (tożsamym z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT) „koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne…

Czytaj więcej
Składka zdrowotna w wyjaśnieniach ZUS

Składka zdrowotna w wyjaśnieniach ZUS

Dnia 21 lipca 2022 r., po trzech tygodniach obowiązywania nowej regulacji, ZUS wyjaśnił zasady odliczenia składki zdrowotnej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osoby opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych…

Czytaj więcej
Podróż w interesie pracodawcy, ale zwrot kosztów w interesie pracownika - wyrok NSA w sprawie jazd prywatnym pojazdem pracownika

Podróż w interesie pracodawcy, ale zwrot kosztów w interesie pracownika - wyrok NSA w sprawie jazd prywatnym pojazdem pracownika

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lipca 2022 r. (II FSK 3036/19, prawomocny) uznał, że zwrot kosztów wykorzystywania prywatnych samochodów do celów służbowych na podstawie tzw. kilometrówki to…

Czytaj więcej
Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

W ostatnim czasie pracodawcy oferują pracownikom dodatkowe nieodpłatne świadczenia, które nie stanowią ekwiwalentu za wykonaną pracę, a ich celem jest stworzenie pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Przy oferowaniu tych świadczeń pojawia…

Czytaj więcej
Ekwiwalentność świadczeń nie przekreśla przychodu - przełomowy wyrok NSA

Ekwiwalentność świadczeń nie przekreśla przychodu - przełomowy wyrok NSA

Nieodpłatne świadczenia są podatkowym przychodem również wtedy, gdy korzysta z nich nie tylko beneficjent, na zasadzie dobrowolności, lecz także podmiot wykonujący świadczenie - tak wynika z tezy zawartej w jednym…

Czytaj więcej
Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Sąd Rejonowy w Olsztynie rozpatrywał przypadek, w którym pracodawca w związku z sytuacją w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2, wydał zarządzenie zobowiązujące wszystkich pracowników do zakrywania ust…

Czytaj więcej
Podatek u źródła z tytułu wynagrodzenia za oprogramowanie

Podatek u źródła z tytułu wynagrodzenia za oprogramowanie

W myśl art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium…

Czytaj więcej