Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Bezpłatna konferencja online

Polski Ład… czy raczej nieład?
Rewolucja kadrowo-podatkowa
od 2022 roku.

25.01.2022

Polski Ład to największa w ostatnich latach nowelizacja ustaw podatkowych. Szybkość wprowadzania zmian spowodowała gigantyczny chaos informacyjny i obawy ze strony przedsiębiorców oraz pracowników. Przepisy dopiero co weszły w życie, a już mamy nie lada zamieszanie, m.in. nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Jeśli szukasz rzetelnych i praktycznych informacji, przekazanych w przystępny sposób przez wybitnych specjalistów to nie może Cię zabraknąć na naszej bezpłatnej konferencji:

 • analizujemy i interpretujemy przepisy;
 • rozwiewamy wątpliwości;
 • odpowiadamy na pytania w ramach sesji tematycznych po zakończeniu konferencji.

Przekonaj się, czy Ty i Twoja firma jesteście przygotowani na rewolucję prawną, jaką praktycznie wszystkim podatnikom „zafundował” ustawodawca.

Prelegenci:

Dariusz Suchorowski

Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizował zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. {more}Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło mu objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z uczestnikami szkoleń organizowanych m.in. przez platformę szkoleniową Expert4you.

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. {more}Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz doświadczony szkoleniowiec.  

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalista prawa pracy

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. {more}Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego.

Michał Podsiedlik

Ekspert prawa pracy

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. {more}Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa pracy, pełnił również funkcję rzecznika prasowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z zakresu prawa pracy, który w trakcie szkoleń stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania, godzące funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

Agenda wydarzenia:

08.15 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.10

Wstęp do konferencji

09.10 – 10.10

Zmiany przepisów o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa – zaostrzenie zasad czy dobro ubezpieczonego?

Dariusz Suchorowski

W kontekście zmian dotyczących świadczeń z tytułu macierzyństwa i choroby możemy mówić z jednej strony o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Przy zatorach płatniczych często dochodziło do spóźnień w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, a ich konsekwencje były uciążliwe, choć przyczyna zwłoki wcale nie musiała leżeć po stronie przedsiębiorcy. {more}Jednak z drugiej strony nastąpiła zmiana w sposobie zliczania okresów niezdolności do pracy, a korzyści z nowego rozwiązania są dosyć wątpliwe. Tym bardziej, że rygorystyczne zasady liczenia niezdolności do jednego okresu zasiłkowego oraz ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłków, dotyczą już wszystkich grup ubezpieczonych, również tych, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu w sposób obowiązkowy.
Podczas tej części konferencji omówione zostaną nowe regulacje odnoszące się do powyższych zagadnień, a ekspert rozwieje Państwa wątpliwości w tym zakresie.

10.10 – 10.20

Przerwa

10.20 – 11.20

Najistotniejsze, rewolucyjne zmiany w PIT wprowadzane Polskim Ładem

Aleksander Gniłka

Polski Ład wprowadza szereg zmian podatkowych. Wiele z nich dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowości te nie odnoszą się tylko do sytuacji samych osób fizycznych, ale również do podmiotów wypłacających świadczenia, czyli do płatników. {more}
W czasie tego panelu poruszone zostaną przede wszystkim takie kwestie jak: zmieniona składka ZUS, nowa kwota wolna od podatku oraz granica drugiego progu podatkowego, zwolnienia i ulgi podatkowe, reforma w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników, czy sankcje ZUS związane z pracą na czarno.

 • Rewolucja w składce zdrowotnej związana z brakiem możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego
 • Członkowie zarządu/prokurenci a składka zdrowotna
 • Zmiana kwoty granicznej drugiego progu podatkowego (120 tys. zł)
 • Nowa kwota wolna (30 tys. zł) oraz jej konsekwencje
 • Ulga dla klasy średniej
 • Zmiany w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników
 • Zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków
 • Ryczałt samochodowy dla pracowników – zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia
 • Praca na czarno – nowe sankcje urzędów skarbowych i ZUS
 • Zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym (ulga dla rodzin, ulga dla emerytów, ulga na powrót)
 • Zmiany zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
 • Ulga mieszkaniowa – nowości
 • Inne ulgi i zmiany w przepisach
11.20 – 11.30

Przerwa

11.30 – 12.30

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców w 2022 r.

Barbara Tomaszewska

1. Zaliczka na podatek od przychodów ze stosunku pracy po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Zasady stosowania ulgi dla pracowników
  • wysokość miesięcznych przychodów a prawo do ulgi;
  • ulga w rozliczeniu rocznym;
  • przychody wpływające na prawo do ulgi.
 • Koszty uzyskania przychodów – możliwość rezygnacji
  • podstawowe, podwyższone;
  • 50% koszty uzyskania przychodów.
 • Nowa kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek.{more}
 • Likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
 • Podwyższenie pierwszego progu podatkowego.
 • Nowe zwolnienia stosowane przy obliczeniu zaliczki na podatek
  • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia;
  • zwolnienie dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci;
  • zwolnienie dla emerytów;
  • zwolnienie dla podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zaliczka na podatek w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem po zmianach.
 • Zaliczka na podatek w przypadku przekroczenia progu podatkowego.
 • Ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Nowy sposób obliczania zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy, wprowadzony przepisami rozporządzenia z 7.01.2022 r. – pobieranie i przekazywanie zaliczki na podatek.

3. Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac – przykłady wyliczeń z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

 • Ulga dla pracownika w przypadku kilku wypłat w miesiącu.
 • Ulga, gdy z pracownikiem zawarto umowę zlecenia.
 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi.
 • Kilka terminów wypłaty wynagrodzenia w miesiącu a ulga dla pracownika.

4. Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia i umowy o dzieło od 2022 r.

5. Nowy sposób obliczania zaliczki na podatek od dochodów z tytułu umowy zlecenia, wprowadzony przepisami rozporządzenia z 7.01.2022 r.

12.30 – 12.40

Przerwa

12.40 – 13.40

Omówienie projektu ustawy pozwalającej pracodawcom weryfikować pracowników pod kątem zaszczepienia przeciwko COVID-19

Michał Podsiedlik

Kto będzie ponosić koszty przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2? W jaki sposób pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19? {more}Jakie możliwości prawne będzie mieć pracodawca w odniesieniu do osób, które nie są zaszczepione? Jak zapisy projektowanej ustawy odnoszą się do przepisów RODO, a także regulacji dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu? Jak założenia proponowanej ustawy będą wpływać na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zlecenie, dzieło, kontrakt menedżerski)?
Ta część konferencji zostanie poświęcona m.in. odpowiedziom na wyżej postawione pytania.

13.40 – 13.50

Zamknięcie konferencji

14.00 – 15.00

Pokoje tematyczne – sesja pytań i odpowiedzi

(dla zainteresowanych)

Eksperci w ramach osobnych spotkań online (podzielonych na tematy poruszone na konferencji) będą odpowiadać na Państwa pytania. Dane dostępowe do każdego z 4 pokoi tematycznych zostaną wysłane w formie wiadomości e-mail do wszystkich uczestników konferencji, którzy zapiszą się na wydarzenie, korzystając z poniższego formularza zgłoszeniowego.

Termin:

25.01.2022 r.

Przepraszamy, termin zapisywania się na konferencję minął.
Obecnie nie ma już możliwości zarejestrowania się do wydarzenia.

Zaloguj się!