Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Polityka prywatności

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 3. Informacje o plikach cookies

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli: IQ3 Górski, Fiedorowicz spółka jawna z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001001784, NIP 7282867818, REGON 523641317. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Nieszawska 20/26, 93-119 Łódź,
  2. e-mailem na adres: biuro@iq3.pl
  3. telefonicznie pod numerem: (42) 235-30-60

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem: www.expert4you.pl
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://expert4you.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w naszej siedzibie.

II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8

Kontakt z nami

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
  2. Marketingowym polegającym na wystąpieniu do Ciebie z zapytaniem o możliwość przekazywania Ci komunikatów marketingowych dot. nas lub naszych usług w drodze połączeń głosowych lub e-maili, a także zbieraniu opinii nt. naszych usług.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoją wiadomość lub rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub w formie połączeń głosowych, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, odpowiedź na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w ust. 1 lit. b powyżej, w tym zbieranie opinii nt. naszych usług.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie,
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. Potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  2. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub cofnięcie przez Ciebie zgody wyrażonej w związku z wolą przekazywania Ci komunikatów marketingowych w formie e-mail lub w postaci połączeń głosowych,
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak, do Stanów Zjednoczonych ze względu na wykorzystywanie narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW (Google Analytics). Przekazanie odbywa się na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

§ 9

Założenie konta i składanie zamówień w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta w Serwisie oraz udostępniania zestawu materiałów multimedialnych zgodnie z Twoim zamówieniem,
  2. Marketingowym polegającym na wystąpieniu do Ciebie z zapytaniem o możliwość przekazywania Ci komunikatów marketingowych dot. nas lub naszych usług w drodze połączeń głosowych lub e-maili, a także zbieranie opinii na temat naszych usług.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak skorzystać z usług świadczonych w ramach Serwisu.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.
  2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub w formie połączeń głosowych to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w ust. 1 lit. b powyżej, w tym zbieranie opinii nt. naszych usług.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie.
  2. Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie.
  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. Obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
  2. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych w związku z wolą przekazywania Ci komunikatów marketingowych w formie e-mail lub w postaci połączeń głosowych.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak, do Stanów Zjednoczonych ze względu na wykorzystywanie narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW (Google Analytics). Przekazanie odbywa się na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

§ 10

Korzystanie z Serwisu przez Subużytkowników

Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu jako Subużytkownik, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci nadania dostępu do Subkonta i umożliwienia korzystania z Serwisu oraz udostępniania zestawu materiałów multimedialnych.
  2. Marketingowym polegającym na wystąpieniu do Ciebie z zapytaniem o możliwość przekazywania Ci komunikatów marketingowych dot. nas lub naszych usług w drodze połączeń głosowych lub e-maili, a także w celu zbierania opinii nt. naszych usług.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Skąd mamy Twoje dane?
  Dane otrzymujemy na podstawie dyspozycji wydanej przez Twojego pracodawcę w celu nadania Ci dostępu do Subkonta. Bez podania Twoich danych przez Twojego pracodawcę, nie możesz korzystać z usług świadczonych w ramach Serwisu.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą zawieramy z Twoim pracodawcą.
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub w formie połączeń głosowych to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w ust. 1 lit. b powyżej, w tym zbieranie opinii nt. naszych usług.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  1. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie.
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  1. Obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, dot. umowy zawartej z Twoim pracodawcą na przekazanie dostępu do Serwisu oraz zobowiązań podatkowych.
  2. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych w związku z wolą przekazywania Ci komunikatów marketingowych w formie e-mail lub w postaci połączeń głosowych.
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak, do Stanów Zjednoczonych ze względu na wykorzystywanie narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW (Google Analytics). Przekazanie odbywa się na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

§ 10 a

Udział w konferencjach, webinarach, szkoleniach

Jeżeli zgłaszasz za pomocą Serwisu swój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w naszych konferencjach, webinarach lub szkoleniach, zwanych dalej „Wydarzeniami”, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w danym Wydarzeniu,

2) marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie newslettera za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas newslettery oraz które treści interesują Cię najbardziej.  

b) Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak mógł zarejestrować swojego udziału w danym Wydarzeniu. Nie będziesz mógł również otrzymywać od nas newsletterów.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą zawieramy z Tobą (albo z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem), wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. z prawa podatkowego) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
2) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f) Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
2) Dostawcom narzędzi do przeprowadzania Wydarzeń w formie online, w tym webinarów.
3) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:
1)niezbędny do wykonania umowy o Twój (albo reprezentowanego przez Ciebie podmiotu) udział w Wydarzeniu oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
2) prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

III. Informacje o plikach cookies

§ 11

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, której opis czytałeś w naszym Serwisie,
  2. obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, zapamiętywania wybranej wersji językowej,
  3. utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie,
  4. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.

§ 12

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych.

§ 13

Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 14

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie.

§ 15

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Zaloguj się!