Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Nowy Ład w składkach zdrowotnych

Podatkowe propozycje Polskiego Ładu zakładają rewolucję w opłacaniu składki zdrowotnej poprzez zmianę sposobu jej naliczania, wysokość, a przy tym równocześnie pozbawiając wszystkich prawa do jej odliczenia od podatku. Ta zmiana mocno zaniepokoiła podatników, ale opublikowany projekt nowelizacji zawiera wiele innych zmian, które nie mogą zostać zbagatelizowane.

W dniu 26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów zaprezentowało publicznie wyczekiwany przez wszystkich projekt ustawy podatkowej o zmianach w PIT i CIT, będący fundamentem nowelizacji zapowiadanej od początku roku, zwanej przez administrację skarbową i rząd Nowym Polskim Ładem, choć w projekcie mowa o ustawie zmieniającej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zamieszczamy założenia nowych zasad opłacania składek zdrowotnych.

Założenie 1. Brak odliczeń składki zdrowotnej od podatku

W projekcie wskazano, że stopa procentowa składki zdrowotnej pozostaje na założonym poziomie 9%, ale już od 2022 roku podatnicy nie będą mogli odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku. To znacząca zmiana, na niekorzyść zarówno przedsiębiorców jak i pracowników.

Brak możliwość obniżania wysokości zaliczki na podatek o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne realnie zwiększa wartość zobowiązani w podatku dochodowym.

Od stycznia 2022 roku składka ma być uzależniona od wysokości dochodu, czyli każdy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym – od dochodu przekraczającego 4242,38 zł zapłaci więcej niż obecnie. Brak możliwość obniżenia podatku do zapłaty o odliczaną obecnie wysokość składki zdrowotnej (7,75% podstawy, czyli 328,78 zł) podniesie obciążenie podatkowe miesięczne – w odniesieniu do najmniej zarabiających przedsiębiorców. Im więcej zarobi – tym większe obciążenie podatkowe uzyska.

Założenie 2. Podwyższenie kwoty wolnej oraz zmiana progu podatkowego w skali – tzw. ulga dla klasy średniej

Z tej zmiany skorzystają przede wszystkim pracownicy, zleceniobiorcy, podatnicy wykonujący działalność osobiście, emeryci i renciści. To dwie najkorzystniejsze zmiany Polskiego Ładu (podwyżka kwoty wolnej od podatku z 8 do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 do 120 tys. zł) Niestety w obiegowej opinii ta korzystna zmiana nie niweluje przedsiębiorcom zmian wopłacaniu składki zdrowotnej.

Założenie 3. Minimalna składka zdrowotna dla podatników liniowych

W przypadku podatku liniowego wynoszącego obecnie 19% dochodu przedsiębiorcy ustalono jeszcze dolny próg. Minimalna składka zdrowotna będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia. „Będzie ona działać w sytuacji, kiedy dochody wykazane przez przedsiębiorcę w roku podatkowym będą niższe niż minimalne wynagrodzenie” – potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Założenie 4. Ryczałtowcy także zapłacą większą składkę zdrowotną

W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie ustala się dochodu podatkowego. Jak zatem Nowy Ład wpływa na tę grupę podatników? Projektodawca podatkowy przewiduje składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej stawki ryczałtu. Jeśli więc przedsiębiorca opodatkowany jest ryczałtem w wysokości 15% przychodu, będzie dodatkowo obciążony składką zdrowotną w wysokości 5% przychodu. Obciążenie dodatkowe wzrośnie więc o 20%. Najniższa możliwa stawka ryczałtu wynosi obecnie 3% przychodu, więc podatnik w tej sytuacji będzie miał ustaloną składkę zdrowotną na poziomie 1% i sumarycznie zapłaci należności w wysokości 4% przychodu (PIT + zdrowotna).

Dla tej formy opodatkowania nie przewiduje się minimalnej składki zdrowotnej.

Założenie 5. Zarządy spółek też zapłacą składkę zdrowotną

W żadnych donosach medialnych o Nowy Ładzie nie wskazywano na zmiany dla zarządów spółek kapitałowych. Projekt nowelizacji przewiduje jednak, że także członkowie zarządów spółek i fundacji będą płacili składkę zdrowotną. Co ciekawe, w uzasadnieniu właściwie nie podano uzasadnienia do jego wprowadzenia. Nowością jest zatem to, że od 2022 r. od wynagrodzenia członka zarządu do państwowych funduszy celowych wpadnie dodatkowe 9% ich wysokości.

Założenie 6. Karta podatkowa też obciążona wyższą składką zdrowotną

Obecnie ok. 100 tys. Podatników korzysta z najprostszej formy opodatkowania w postaci karty podatkowej. Jak wskazuje Ministerstwo: „To głównie taksówkarze, hotelarze, fryzjerzy, kosmetyczki czy budowlańcy. Od 2022 roku składka zdrowotna dla nich ustalona ma być na poziomie 9% od średniego wynagrodzenia, bez możliwości odliczenia od podatku”.

To dopiero początek.

Nowy Ład stanowi blisko 300-stronicową nowelizację, która aktualnie jest przedmiotem konsultacji społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową platformy LEX4YOU. Nasi Eksperci przygotowują dla Państwa nowe szkolenia, których przedmiot stanowić będzie cała materia zmian na 2022 r.

dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!