Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Imprezy integracyjne w kosztach spółki – tylko, gdy są dla pracowników

Koszty wydatkowane na poczet organizacji imprez integracyjnych, gdy pochodzą ze środków obrotowych, nie są wydatkami na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT i mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

Tego rodzaju wydarzenie wykazuje związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz celowość, ponieważ imprezy integracyjne mają za zadanie wzmocnić związki i relacje pomiędzy pracownikami, wpłynąć na poprawę atmosfery w pracy, a także lepszą wydajność i organizację pracy.

Nie jest to wydatek, który został wyeliminowany przez ustawodawcę z możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, a w szczególności wydatki na organizację imprezy integracyjnej nie stanowią wydatków na reprezentację wskazaną w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, gdy imprezy integracyjne nie są skierowane do kontrahentów oraz nie są one skierowane do innych podmiotów zewnętrznych względem działalności spółki.

Organy podatkowe wskazują na możliwość kwalifikacji powyższych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, co potwierdzają przykładowo:

  • Interpretacja indywidualna z dnia 31 marca 2022 r., wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Znak: 0111-KDIB1-1.4010.42.2022.1.SH;
  • Interpretacja indywidualna z dnia 17 lutego 2021 r., wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Znak: 0111-KDIB2-1.4010.454.2020.3.AT;
  • Interpretacja indywidualna z dnia 11 grudnia 2020 r., wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Znak: 0114-KDIP2-1.4010.377.2020.1.KS;
  • Interpretacja indywidualna z dnia 2 grudnia 2019 r., wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Znak: 0111-KDIB1-2.4010.381.2019.3.SK;
  • Interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2019 r., wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Znak: 0114-KDIP2-2.4010.235.2019.1.PP;
  • Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2019 r., wydane przez: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Znak: 0114-KDIP2-1.4010.180.2019.1.JF.

Trzeba jednak zaznaczyć, że lista gości nie powinna obejmować samozatrudnionych, tzn. osób współpracujących ze spółką na zasadach B2B. Według najnowszego wyroku NSA z dnia 19 października 2022 r. (sygn. akt: II FSK 572/22, oczekiwanie na uzasadnienie pisemne) spotkania integracyjne dla partnerów, którzy współpracują z podatnikiem na umowach B2B, to reprezentacja. Nie rozliczymy ich w kosztach podatkowych. Jak wskazał skład orzekający, gdy sprawa dotyczy umów B2B, widać odrębność między finansującym a korzystającym.

Trudno zgodzić się z wyrokiem, iż jest to reprezentacja. Z punktu widzenia faktycznego wykonywania codziennych zadań między pracownikami a współpracownikami B2B zwykle nie ma żadnych różnic. Ich integracja w jednym zespole jest zatem w pełni uzasadniona, choć jak widać… bez kosztów podatkowych.

dr Ewelina Skwierczyńska – doradca podatkowy

Zaloguj się!