Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Expert4you zapewni Ci dostęp do bieżącej wiedzy z zakresu kadr, płac, księgowości i podatków

 • ponad 100 terminów szkoleń online na żywo co miesiąc
 • kilkanaście Live Meetingów co tydzień
 • dostęp do materiałów szkoleniowych 24 h/7

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w prawie, przepisach z zakresu prawa pracy, podatków? Chcesz otrzymać dostęp do najnowszej wiedzy dotyczącej rozwoju osobistego?

W Expert4you to możliwe! Nasza platforma zapewnia nielimitowany dostęp do szkoleń online na żywo, poświęconych najnowszym zagadnieniom oraz krótsze formy zdobywania wiedzy – Live Meetingi. Otrzymujesz także nielimitowany dostęp do nagrań szkoleń i Live, w każdej chwili możesz do nich wrócić.

Co otrzymujesz w ramach platformy Expert4you?

 • Nielimitowany dostęp do szkoleń online na żywo
 • Nielimitowany dostęp do Live Meetingów na żywo
 • Dostęp do bazy nagrań materiałów
 • Dostęp do prezentacji ekspertów i innych materiałów merytorycznych

Platforma szkoleniowa Expert4you to tylko aktualne tematy dotyczące zmian w prawie prawy, ubezpieczeń społecznych, podatków, finansów i księgowości.

KADRY i PŁACE

Zobacz przykłady popularnych szkoleń online z zakresu Kadr i Płac

Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji, czyli jak pracodawca może rozpoznać zagrożenia i unikać roszczeń z tym związanych?

Pojęcia mobbingu i dyskryminacji są w najlepszym razie mylone, a najczęściej używane zamiennie w opisie tego samego zjawiska. Tymczasem obie kwestie dotyczą kompletnie różnych sytuacji. W trakcie szkolenia Ekspert omówił różnice między mobbingiem i dyskryminacją, jak należy zachować się w razie zaistnienia którejś z tych okoliczności, jak zapobiegać pojawianiu się takich zdarzeń, wreszcie jakie roszczenia mają potencjalne ofiary wspomnianych sytuacji. Na podstawie konkretnych przykładów prowadzący wyjaśnił również, jak zidentyfikować oba zjawiska pod kątem ewentualnego wypełnienia przesłanek ustawowych odnośnie mobbingu i dyskryminacji.

Pracownik nie przyszedł do pracy i co wtedy?

Celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i narzędzi do praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy w niekiedy trudnej sytuacji, jaką jest rozwiązywanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Na spotkaniu wyjaśniono kwestie m.in. reguł postępowania w momencie, gdy pracownik z dnia na dzień porzuci pracę, rodzaje nieobecności i ich możliwe konsekwencji, a także zasady rozwiązania umowy o zatrudnienie wraz ze skutecznymi metodami jej doręczenia.

Zapoznaj się z Live Meetingami z zakresu kadr i płac, które w ostatnim czasie cieszą się największą frekwencją

Rozstrzyganie tzw. zbiegów tytułu do ubezpieczeń społecznych, gdy jednym z tych tytułów jest umowa zlecenie

Umowy zlecenia są bardzo często zawieranymi umowami. Generalna zasada prawa ubezpieczeń społecznych określa, że praktycznie każda umowa zlecenie rodzi obowiązek tych ubezpieczeń. Od tej zasady są oczywiście odstępstwa, jak chociażby sytuacja zawarcia umowy zlecenia z uczniem lub studentem, bez względu na jakiej uczelni studiuje i w jakim trybie. Jednakże najwięcej problemów stwarza stan faktyczny, kiedy to osoba wykonująca umowę zlecenie ma jeszcze inny tytuł do ubezpieczeń.

Skutki prawne zmiany czasu z zimowego na letni

Kiedy w 2024 r. przypadnie zmiana czasu z zimowego na letni? Jaki wpływ na sytuację prawną pracowników będzie mieć fakt, że zmiana czasu przypada w święto? Czy pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej podczas zmiany czasu mają prawo do wynagrodzenia za 8 godzin, mimo faktycznie przepracowanych 7 godzin? Jak zmiana czasu z zimowego na letni wpływa na czas pracy w nocy? Czy zmiana czasu zostanie zniesiona?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Jakie są największe plusy i minusy IKZE z punktu widzenia uczestników takiego programu? Dla kogo oszczędzanie w IKZE to dobry pomysł, a komu taki program jest zbędny? W jakiej formie można prowadzić IKZE? Jakie są limity wpłat na IKZE? Ile kont IKZE może mieć jedna osoba? Czy jest jakiś limit wieku, od którego i do którego można założyć IKZE? Czy transfer środków pomiędzy instytucjami prowadzącymi IKZE wiąże się z dodatkowymi opłatami? Jakie są zasady wypłaty środków zgromadzonych w IKZE (wcześniejsze wycofanie, zasady dziedziczenia)?

PODATKI i KSIĘGOWOŚĆ

Zobacz przykłady popularnych szkoleń online z zakresu podatków i księgowości

VAT Ekspert – wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 r.

Przeznaczeniem szkolenia było kompleksowe omówienie tematyki podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym w kwestii zagrożeń i różnego rodzaju ryzyk w jego rozliczaniu. Ekspert rozwiała wszelkie wątpliwości związane z interpretacją ostatnich zmian przepisów dotyczących odliczania podatku VAT. Wyjaśniła, jak uniknąć błędów w bilansowaniu transakcji międzynarodowych oraz co zrobić w przypadku problematycznych faktur. Prowadząca wskazała również kategorie kar za nieprawidłowości w VAT, sposoby na ich uniknięcie, a także jak się przygotować i postępować w czasie kontroli podatkowej.

Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT – podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych

Szkolenie miało na celu pokazanie podobieństw i różnic między trzema ustawami: o rachunkowości, o podatku dochodowym oraz o podatku VAT. Ekspert wspierając się bieżącym orzecznictwem, a także interpretacjami organów skarbowych omówiła rozbieżności między przepisami o VAT a przepisami o podatku dochodowym w kwestii kosztów i przychodów czy rozliczeniami proporcji sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT. Podpowiedziała w jaki sposób podsumowywać i ujmować w ewidencji VAT prezenty dla kontrahentów, faktury korygujące, a także jak odliczać niektóre świadczenia pracownicze.

Zapoznaj się z Live Meetingami z zakresu podatków i księgowości, które w ostatnim czasie cieszą się największą frekwencją

Czym różni się wynik bilansowy od wyniku podatkowego?

Live Meeting będzie okazją do omówienia najważniejszych różnic pomiędzy wynikiem bilansowym finansowym a wynikiem podatkowym przedsiębiorstwa. Wskażemy, jak ustalić wynik finansowy netto, wychodząc od wyniku bilansowego brutto, uwzględniając różnice podatkowe. Ta tematyka z pewnością zainteresuje, kierowników poszczególnych jednostek, głównych i samodzielnych księgowych, a także właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych.

Akcje marketingowe i promocyjne, bony, gadżety oraz bonus od obrotu – czyli jak zachęty biznesowe wpływają na podatki przedsiębiorstw

Ten Live Meeting jest niczym innym, jak odpowiedzią na życzenia płynące wprost od Was! Podczas spotkania omówimy skutki podatkowe w podatkach dochodowych, a także w podatku od towarów i usług dla organizatorów akcji marketingowych oraz dla ich beneficjentów. Serdecznie zapraszamy!

Błędy dotyczące lat ubiegłych ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 rok

Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe może wymagać zmiany w związku z ujawnieniem w nim błędów lub otrzymaniem informacji mających znaczący wpływ na to sprawozdanie. Może to mieć miejsce wówczas, gdy jednostka samodzielnie wykryje błąd w sporządzonym sprawozdaniu finansowym bądź uzyska informacje o zdarzeniach mających wpływ na to sprawozdanie lub biegły rewident stwierdzi nieprawidłowości podczas jego badania. W czasie Live Meetingu zaprezentujemy takie zdarzenia i wskażemy, jak powinny być ujęte w księgach rachunkowych.

Expert4you – dostępne pakiety szkoleniowe

Wybierz najlepszy pakiet dla swojej firmy. Zapewnij dostęp do nielimitowanych szkoleń dla działu kadrowo-płacowego, specjalistów księgowości i podatków. Wybierając pakiet MIX, zapewnisz dostęp do pełnej oferty szkoleniowej Expert4you, zarówno z tematyki kadrowo-płacowej jak i podatkowo księgowej i zyskasz dodatkowe korzyści. Dostęp do każdego z pakietów możesz zamówić w 2 okresach subskrypcji: 6 i 12 miesięcy. Wybierając 12 miesięcy możesz zaoszczędzić nawet 1190 zł.

Kliknij aby wybrać wariant
6 miesięcy
Zaoszczędź do 20%
12 miesięcy
arkusz z wykresami danych

Podatki i Księgowość

 
2190 netto
4380 netto
i
3490 netto
Szkolenia onlinebez limitu
Live Meetingibez limitu
Konsultacje eksperckie30 min15 min
Baza wiedzybez limitu
Liczba użytkowników1
Możliwość zamówienia dodatkowych dostępów dla kolejnych użytkownikówtak

12.03 zł netto/dzień

9.56 zł netto/dzień

Wybierając pakiet Podatki i Księgowość zapewnisz sobie:

 • możliwość uczestnictwa na żywo we wszystkich szkoleniach online z zakresu tematyki podatkowo-księgowej
 • nieograniczony dostęp do realizowanych kilka razy w tygodniu Live Meetingów, czyli spotkań tematycznych z naszymi ekspertami;
 • pakiet minut do wykorzystania na indywidualne konsultacje telefoniczne z ekspertami;
 • dostęp do bogatej Bazy wiedzy, a więc zarejestrowanych i publikowanych regularnie na platformie nagrań ze szkoleń online;
 • dostęp do nagrań Live Meetingów i materiałów merytorycznych opracowanych przez ekspertów

Dostęp do platformy szkoleniowej można zamówić na okres 12 lub 6 miesięcy – w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji.

Wszystkie szkolenia online, Live Meetingi i inne materiały są tworzone i prowadzone przez doświadczonych ekspertów, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

arkusz z wykresami, segregatory

MIX Podatki i Kadry

 
3490 netto
6980 netto
i
5790 netto
Szkolenia onlinebez limitu
Live Meetingibez limitu
Konsultacje eksperckie
60 min30 min100%
więcej
Baza wiedzybez limitu
Liczba użytkowników
2dodatkowy dostęp w cenie
Możliwość zamówienia dodatkowych dostępów dla kolejnych użytkownikówtak

19.18 zł netto/dzień

15.86 zł netto/dzień

Pakiet MIX to optymalne połączenie pakietów: „Podatki i Księgowość” oraz „Kadry i Płace”. Zapewnia kompleksowy dostęp do oferty szkoleniowej, na którą składają się:

 • możliwość uczestnictwa na żywo we wszystkich szkoleniach online organizowanych z tematyki kadrowo-płacowej i podatkowo-księgowej
 • nieograniczony dostęp do realizowanych kilka razy w tygodniu Live Meetingów, czyli spotkań tematycznych z naszymi ekspertami;
 • pakiet minut do wykorzystania na indywidualne konsultacje telefoniczne z ekspertami;
 • dostęp do bogatej Bazy wiedzy, a więc zarejestrowanych i publikowanych regularnie na platformie nagrań ze szkoleń online;
 • dostęp do nagrań Live Meetingów oraz materiałów merytorycznych przygotowanych przez ekspertów.

Dostęp do platformy expert4you.pl można zamówić na okres 12 lub 6 miesięcy – w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji.

segregatory, pieniądze

Pakiet Kadry i Płace

 
2190 netto
4380 netto
i
3490 netto
Szkolenia onlinebez limitu
Live Meetingibez limitu
Konsultacje eksperckie30 min15 min
Baza wiedzybez limitu
Liczba użytkowników1
Możliwość zamówienia dodatkowych dostępów dla kolejnych użytkownikówtak

12.03 zł netto/dzień

9.56 zł netto/dzień

Wybierając pakiet Kadry i Płace zapewnisz sobie

 • możliwość uczestnictwa na żywo we wszystkich szkoleniach online z zakresu tematyki kadr i płac
 • nieograniczony dostęp do realizowanych kilka razy w tygodniu Live Meetingów, czyli spotkań tematycznych z naszymi ekspertami;
 • pakiet minut do wykorzystania na indywidualne konsultacje telefoniczne z ekspertami;
 • dostęp do bogatej Bazy wiedzy, a więc zarejestrowanych i publikowanych regularnie na platformie nagrań ze szkoleń online;
 • dostęp do zarejestrowanych Live Meetingów oraz materiałów merytorycznych przygotowanych przez ekspertów

Dostęp do platformy szkoleniowej można zamówić na okres 12 lub 6 miesięcy – w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji.

Wszystkie szkolenia online, Live Meetingi i inne materiały są tworzone i prowadzone przez doświadczonych ekspertów, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

Zaloguj się!