Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Expert4you zapewni Ci dostęp do bieżącej wiedzy z zakresu kadr, płac, księgowości i podatków

 • ponad 100 terminów szkoleń online na żywo co miesiąc
 • kilkanaście Live Meetingów co tydzień
 • dostęp do materiałów szkoleniowych 24 h/7

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w prawie, przepisach z zakresu prawa pracy, podatków? Chcesz otrzymać dostęp do najnowszej wiedzy dotyczącej rozwoju osobistego?

W Expert4you to możliwe! Nasza platforma zapewnia nielimitowany dostęp do szkoleń online na żywo, poświęconych najnowszym zagadnieniom oraz krótsze formy zdobywania wiedzy – Live Meetingi. Otrzymujesz także nielimitowany dostęp do nagrań szkoleń i Live, w każdej chwili możesz do nich wrócić.

Co otrzymujesz w ramach platformy Expert4you?

 • Nielimitowany dostęp do szkoleń online na żywo
 • Nielimitowany dostęp do Live Meetingów na żywo
 • Dostęp do bazy nagrań materiałów
 • Dostęp do prezentacji ekspertów i innych materiałów merytorycznych

Platforma szkoleniowa Expert4you to tylko aktualne tematy dotyczące zmian w prawie prawy, ubezpieczeń społecznych, podatków, finansów i księgowości.

KADRY i PŁACE

Zobacz przykłady popularnych szkoleń online z zakresu Kadr i Płac

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce – z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022 oraz przepisami dotyczącymi pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Celem szkolenia było omówienie procesu zatrudniania cudzoziemców na terenie RP, z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Spotkanie dało możliwość zapoznania się z procedurami administracyjnymi dotyczącymi legalnego wjazdu i pobytu obcokrajowców, podejmowania przez nich pracy, zobowiązań podatkowych, zasad ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, czy konsekwencji dla przedsiębiorców i cudzoziemców w przypadku niezgodnego z prawem zatrudnienia. Przybliżono również warunki angażu obywateli innych państw w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii – COVID-19.

Nowelizacja akt osobowych, czyli o czym należy pamiętać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Szkolenie poświęcone zostało ubiegłorocznym nowelizacjom przepisów Kodeksu pracy oraz wydanym rozporządzeniom, w zakresie sposobu prowadzenia i okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ekspert rozwiał wszelkie wątpliwości, m.in. w jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat, a kiedy 50 lat, plusy i minusy zmiany postaci przechowywania dokumentacji, jak również aktualnych regulacji dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy. Na spotkaniu nie zabrakło też doprecyzowania kwestii, komu należy wydawać informacje o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji, skutków braku ich zniszczenia, a także jakie nowe dokumenty wchodzącą w skład akt osobowych.

Zapoznaj się z Live Meetingami z zakresu kadr i płac, które w ostatnim czasie cieszą się największą frekwencją

Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego oraz konieczność częstszego ustalania podstawy wymiaru wszystkich zasiłków

Od 1 stycznia 2022 r. znacznie trudniej będzie ubezpieczonym „otworzyć” nowy okres zasiłkowy. Sytuacje, gdy wystarczał do tego jeden dzień przerwy i to nawet świąteczny, są już przeszłością. Jedyny wyjątek od stosowania nowych regulacji to niezdolność do pracy w okresie ciąży. Jednak nawet w tej sytuacji musi być spełniony pewien podstawowy warunek. Nową podstawę zasiłków trzeba ustalać częściej niż przed zmianą i to bez względu na rodzaj zasiłku.

Zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.

Na spotkaniu omówione zostaną kolejne zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, w szczególności:

 • wprowadzenie nowej skali podatkowej,
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku,
 • zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 • zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 • możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
 • zmiana przepisów dotyczących oświadczeń składanych przez podatników,
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z powodu długotrwałej absencji chorobowej pracownika (art. 53 § 1 Kodeksu pracy)

Po ilu dniach nieobecności pracownika spowodowanej chorobą pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak pracodawca powinien zachować się w okresie pomiędzy zakończeniem okresu zasiłkowego a wydaniem decyzji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego? Czy pracodawca może po zakończeniu okresu zasiłkowego udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego? Czy rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 Kodeksu pracy wymaga wcześniejszej konsultacji związkowej?

PODATKI i KSIĘGOWOŚĆ

Zobacz przykłady popularnych szkoleń online z zakresu podatków i księgowości

Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych” po zmianach 2021/2022

Celem szkolenia było uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku, wraz ze zmianami od listopada 2019 oraz w latach 2021-2022. Dodatkowo, spotkanie obejmowało zasady dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała Lista Rachunków Bankowych”), jak również wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego. Ekspert wyjaśniła kwestie problematyczne takie, jak zapłaty zaliczek na towary i usługi z załącznika 15 do ustawy o VAT, płatności ratalnych, potrącenia kaucji zabezpieczającej, cesji wierzytelności, factoringu czy otrzymania faktury korygującej in plus lub in minus po albo jeszcze przed dokonaniem zapłaty za transakcję. Przekazana wiedza oparta została na dotychczasowej praktyce oraz wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, w tym interpretacjach organów podatkowych.

Raportowanie schematów podatkowych – obowiązek zarówno doradców, jak również podatników…

Celem szkolenia było omówieniu instytucji raportowania, zakresu i sposobu wdrażania wewnętrznej procedury MDR, określenie kogo dotyczą nowe przepisy, wskazanie powinności ciążących na firmach, a także sposobów ich realizacji. Ekspert rozwiał wszelkie wątpliwości rodzące się w związku z najnowszymi regulacjami, które wprowadzają dotkliwe sankcje w postaci kar finansowych oraz zakazów prowadzenia działalności, nie tylko za niewdrożenie procedury MDR, ale również za niedopełnienie obowiązków raportowania.

Zapoznaj się z Live Meetingami z zakresu podatków i księgowości, które w ostatnim czasie cieszą się największą frekwencją

Podatkowe regulacje ustawy w zakresie pomocy uchodźcom

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawiera szereg preferencyjnych rozwiązań – również podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r. Podczas webinaru wskażemy, w jakich podatkach są przewidziane ulgi, jak rozliczać pomoc, darowizny, a także straty poniesione w wyniku anulowanych transakcji.

Cykl spotkań: VAT międzynarodowy – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Generalnie, w przypadku odwrotnych obciążeń, czyli również w Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) po wprowadzeniu od 2020 r. w Unii Europejskiej pakietu Quick Fixes oraz w związku z Brexitem od 2021 r., a także w ramach zmian wywołanych pakietami SLIM VAT, nabrało nowego wymiaru. Podczas spotkania uporządkowane zostaną kwestie mechanizmu rozliczenia WNT w 2022 r.

Informacje podatkowe IFT – kto, kiedy i gdzie powinien je składać?

Polskie podmioty dokonujące płatności na rzecz podmiotów zagranicznych za należności podlegające pod podatek u źródła oprócz tego, że mogą być zobowiązane do jego poboru, to muszą również sporządzać informacje podatkowe IFT. Obowiązek ich sporządzania spoczywa także na podmiotach, które nie pobierają podatku u źródła. Ustawodawca wskazuje przy tym, kiedy i gdzie taka informacja powinna być składana. Podczas niniejszego spotkania zostaną poruszone powyższe kwestie.

Expert4you – dostępne pakiety szkoleniowe

Wybierz najlepszy pakiet dla swojej firmy. Zapewnij dostęp do nielimitowanych szkoleń dla działu kadrowo-płacowego, specjalistów księgowości i podatków. Wybierając pakiet MIX, zapewnisz dostęp do pełnej oferty szkoleniowej Expert4you, zarówno z tematyki kadrowo-płacowej jak i podatkowo księgowej i zyskasz dodatkowe korzyści. Dostęp do każdego z pakietów możesz zamówić w 2 okresach subskrypcji: 6 i 12 miesięcy. Wybierając 12 miesięcy możesz zaoszczędzić nawet 990 zł.

Kliknij aby wybrać wariant
6 miesięcy
Zaoszczędź do 20%
12 miesięcy
arkusz z wykresami danych

Podatki i Księgowość

 
1890 netto
3780 netto
2990 netto
Szkolenia onlinebez limitu
Live Meetingibez limitu
Konsultacje eksperckie30 min15 min
Baza wiedzybez limitu
Liczba użytkowników1
Możliwość zamówienia dodatkowych dostępów dla kolejnych użytkownikówtak

10.38 zł netto/dzień

8.19 zł netto/dzień

Wybierając pakiet Podatki i Księgowość zapewnisz sobie:

 • możliwość uczestnictwa na żywo we wszystkich szkoleniach online z zakresu tematyki podatkowo-księgowej
 • nieograniczony dostęp do realizowanych kilka razy w tygodniu Live Meetingów, czyli spotkań tematycznych z naszymi ekspertami;
 • pakiet minut do wykorzystania na indywidualne konsultacje telefoniczne z ekspertami;
 • dostęp do bogatej Bazy wiedzy, a więc zarejestrowanych i publikowanych regularnie na platformie nagrań ze szkoleń online;
 • dostęp do nagrań Live Meetingów i materiałów merytorycznych opracowanych przez ekspertów

Dostęp do platformy szkoleniowej można zamówić na okres 12 lub 6 miesięcy – w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji.

Wszystkie szkolenia online, Live Meetingi i inne materiały są tworzone i prowadzone przez doświadczonych ekspertów, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

arkusz z wykresami, segregatory

MIX Podatki i Kadry

 
2990 netto
5980 netto
4990 netto
Szkolenia onlinebez limitu
Live Meetingibez limitu
Konsultacje eksperckie
60 min30 min100%
więcej
Baza wiedzybez limitu
Liczba użytkowników
2dodatkowy dostęp w cenie
Możliwość zamówienia dodatkowych dostępów dla kolejnych użytkownikówtak

16.43 zł netto/dzień

13.67 zł netto/dzień

Pakiet MIX to optymalne połączenie pakietów: „Podatki i Księgowość” oraz „Kadry i Płace”. Zapewnia kompleksowy dostęp do oferty szkoleniowej, na którą składają się:

 • możliwość uczestnictwa na żywo we wszystkich szkoleniach online organizowanych z tematyki kadrowo-płacowej i podatkowo-księgowej
 • nieograniczony dostęp do realizowanych kilka razy w tygodniu Live Meetingów, czyli spotkań tematycznych z naszymi ekspertami;
 • pakiet minut do wykorzystania na indywidualne konsultacje telefoniczne z ekspertami;
 • dostęp do bogatej Bazy wiedzy, a więc zarejestrowanych i publikowanych regularnie na platformie nagrań ze szkoleń online;
 • dostęp do nagrań Live Meetingów oraz materiałów merytorycznych przygotowanych przez ekspertów.

Dostęp do platformy expert4you.pl można zamówić na okres 12 lub 6 miesięcy – w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji.

segregatory, pieniądze

Pakiet Kadry i Płace

 
1890 netto
3780 netto
2990 netto
Szkolenia onlinebez limitu
Live Meetingibez limitu
Konsultacje eksperckie30 min15 min
Baza wiedzybez limitu
Liczba użytkowników1
Możliwość zamówienia dodatkowych dostępów dla kolejnych użytkownikówtak

10.38 zł netto/dzień

8.19 zł netto/dzień

Wybierając pakiet Kadry i Płace zapewnisz sobie

 • możliwość uczestnictwa na żywo we wszystkich szkoleniach online z zakresu tematyki kadr i płac
 • nieograniczony dostęp do realizowanych kilka razy w tygodniu Live Meetingów, czyli spotkań tematycznych z naszymi ekspertami;
 • pakiet minut do wykorzystania na indywidualne konsultacje telefoniczne z ekspertami;
 • dostęp do bogatej Bazy wiedzy, a więc zarejestrowanych i publikowanych regularnie na platformie nagrań ze szkoleń online;
 • dostęp do zarejestrowanych Live Meetingów oraz materiałów merytorycznych przygotowanych przez ekspertów

Dostęp do platformy szkoleniowej można zamówić na okres 12 lub 6 miesięcy – w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji.

Wszystkie szkolenia online, Live Meetingi i inne materiały są tworzone i prowadzone przez doświadczonych ekspertów, co zapewnia ich najwyższą jakość merytoryczną i praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

Zaloguj się!