Porady i artykuły - Prawo pracy

Praca zdalna - planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy

Praca zdalna - planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie regulują zasad wykonywania pracy zdalnej. Regulacje w tym zakresie zostały dodane do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych…

Czytaj więcej
Czy pracodawca może zweryfikować sposób korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego?

Czy pracodawca może zweryfikować sposób korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego?

Dość często pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. podejmują inną pracę bądź wyjeżdżają na urlop. Pracodawca, który podejrzewa, iż pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny…

Czytaj więcej
Jak pozostawanie w dwóch stosunkach pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Jak pozostawanie w dwóch stosunkach pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje wyłącznie pracownikowi i pracodawca nie może nim dysponować. Jedynie w szczególnych wypadkach pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego…

Czytaj więcej
Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z opieką nad dzieckiem

Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z opieką nad dzieckiem

Narzędziem wykorzystywanym przez pracodawców do planowania czasu pracy jest rozkład czasu pracy, zwany również grafikiem lub harmonogramem. Bardzo często mają miejsce sytuacje wymuszające zmianę wcześniej ustalonego grafiku. Mimo to ustawodawca…

Czytaj więcej
Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy oraz częste absencje chorobowe

Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy oraz częste absencje chorobowe

W świadectwie pracy pracodawca ujawnia m.in. informacje, które stanowią podstawę do ustalenia uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy lub z ubezpieczenia społecznego. Jedną z nich jest wskazanie informacji o okresach nieskładkowych,…

Czytaj więcej