Porady i artykuły - Prawo pracy

Elastyczna organizacja czasu pracy

Elastyczna organizacja czasu pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć do pracodawcy wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy.

Czytaj więcej
Polecenia służbowe - co warto o nich wiedzieć?

Polecenia służbowe - co warto o nich wiedzieć?

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy –pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne…

Czytaj więcej
Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

W ostatnim czasie pracodawcy oferują pracownikom dodatkowe nieodpłatne świadczenia, które nie stanowią ekwiwalentu za wykonaną pracę, a ich celem jest stworzenie pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Przy oferowaniu tych świadczeń pojawia…

Czytaj więcej
Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Sąd Rejonowy w Olsztynie rozpatrywał przypadek, w którym pracodawca w związku z sytuacją w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2, wydał zarządzenie zobowiązujące wszystkich pracowników do zakrywania ust…

Czytaj więcej
Możliwość skrócenia pracownikom czasu pracy podczas upałów

Możliwość skrócenia pracownikom czasu pracy podczas upałów

Pracodawca może skrócić pracownikom czas pracy lub przewidzieć dodatkowe przerwy w pracy w czasie najwyższych temperatur, tzw. przerwy regeneracyjne. Należy pamiętać, że ustawodawca nie nakłada jednak na pracodawcę takich obowiązków.…

Czytaj więcej
Wynagrodzenie wypłacone po ustaniu zatrudnienia a podwyższone koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie wypłacone po ustaniu zatrudnienia a podwyższone koszty uzyskania przychodów

Pracownikom, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, przysługuje odliczenie jednej, pełnej, miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Pracownicze koszty zostały określone w wysokości ryczałtowej i wynoszą:…

Czytaj więcej
Praca zdalna - planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy

Praca zdalna - planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie regulują zasad wykonywania pracy zdalnej. Regulacje w tym zakresie zostały dodane do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych…

Czytaj więcej
Czy pracodawca może zweryfikować sposób korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego?

Czy pracodawca może zweryfikować sposób korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego?

Dość często pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. podejmują inną pracę bądź wyjeżdżają na urlop. Pracodawca, który podejrzewa, iż pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny…

Czytaj więcej