Porady i artykuły - Prawo pracy

Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta

Świadczenie pracy w dni świąteczne oraz w niedziele jest tematem, który wciąż powraca, zwłaszcza przy okazji pojawiających się cyklicznie „czerwonych dni” w kalendarzu. Jak taką pracę prawidłowo rekompensować? Co zrobić…

Czytaj więcej
Wyjścia prywatne w trakcie pracy - podstawowe informacje

Wyjścia prywatne w trakcie pracy - podstawowe informacje

Niejednokrotnie zdarza nam się potrzeba przerwania pracy, opuszczenia miejsca jej wykonywania i wyjścia w celu np. załatwienia jakiejś prywatnej sprawy, chociażby natury urzędowej. Takie wyjścia znajdują swoje uregulowanie w przepisach…

Czytaj więcej
Umowa o pracę na okres próbny - najczęstsze wątpliwości

Umowa o pracę na okres próbny - najczęstsze wątpliwości

Zanim zdecydujemy się zatrudnić pracownika na umowę o pracę na czas określony, możemy go w pewnym sensie „przetestować”, podpisując z nim najpierw tak zwaną umowę na okres próbny. Kodeks pracy…

Czytaj więcej
Elastyczna organizacja czasu pracy

Elastyczna organizacja czasu pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć do pracodawcy wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy.

Czytaj więcej
Polecenia służbowe - co warto o nich wiedzieć?

Polecenia służbowe - co warto o nich wiedzieć?

Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy –pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne…

Czytaj więcej
Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

W ostatnim czasie pracodawcy oferują pracownikom dodatkowe nieodpłatne świadczenia, które nie stanowią ekwiwalentu za wykonaną pracę, a ich celem jest stworzenie pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Przy oferowaniu tych świadczeń pojawia…

Czytaj więcej
Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Sąd Rejonowy w Olsztynie rozpatrywał przypadek, w którym pracodawca w związku z sytuacją w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2, wydał zarządzenie zobowiązujące wszystkich pracowników do zakrywania ust…

Czytaj więcej
Możliwość skrócenia pracownikom czasu pracy podczas upałów

Możliwość skrócenia pracownikom czasu pracy podczas upałów

Pracodawca może skrócić pracownikom czas pracy lub przewidzieć dodatkowe przerwy w pracy w czasie najwyższych temperatur, tzw. przerwy regeneracyjne. Należy pamiętać, że ustawodawca nie nakłada jednak na pracodawcę takich obowiązków.…

Czytaj więcej