Porady i artykuły - Prawo pracy

Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę

W ostatnim czasie pracodawcy oferują pracownikom dodatkowe nieodpłatne świadczenia, które nie stanowią ekwiwalentu za wykonaną pracę, a ich celem jest stworzenie pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Przy oferowaniu tych świadczeń pojawia…

Czytaj więcej
Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę za nienoszenie maseczki na terenie zakładu pracy?

Sąd Rejonowy w Olsztynie rozpatrywał przypadek, w którym pracodawca w związku z sytuacją w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2, wydał zarządzenie zobowiązujące wszystkich pracowników do zakrywania ust…

Czytaj więcej
Możliwość skrócenia pracownikom czasu pracy podczas upałów

Możliwość skrócenia pracownikom czasu pracy podczas upałów

Pracodawca może skrócić pracownikom czas pracy lub przewidzieć dodatkowe przerwy w pracy w czasie najwyższych temperatur, tzw. przerwy regeneracyjne. Należy pamiętać, że ustawodawca nie nakłada jednak na pracodawcę takich obowiązków.…

Czytaj więcej
Wynagrodzenie wypłacone po ustaniu zatrudnienia a podwyższone koszty uzyskania przychodów

Wynagrodzenie wypłacone po ustaniu zatrudnienia a podwyższone koszty uzyskania przychodów

Pracownikom, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, przysługuje odliczenie jednej, pełnej, miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Pracownicze koszty zostały określone w wysokości ryczałtowej i wynoszą:…

Czytaj więcej
Praca zdalna - planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy

Praca zdalna - planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie regulują zasad wykonywania pracy zdalnej. Regulacje w tym zakresie zostały dodane do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych…

Czytaj więcej
Czy pracodawca może zweryfikować sposób korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego?

Czy pracodawca może zweryfikować sposób korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego?

Dość często pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. podejmują inną pracę bądź wyjeżdżają na urlop. Pracodawca, który podejrzewa, iż pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny…

Czytaj więcej
Jak pozostawanie w dwóch stosunkach pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Jak pozostawanie w dwóch stosunkach pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje wyłącznie pracownikowi i pracodawca nie może nim dysponować. Jedynie w szczególnych wypadkach pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego…

Czytaj więcej
Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z opieką nad dzieckiem

Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z opieką nad dzieckiem

Narzędziem wykorzystywanym przez pracodawców do planowania czasu pracy jest rozkład czasu pracy, zwany również grafikiem lub harmonogramem. Bardzo często mają miejsce sytuacje wymuszające zmianę wcześniej ustalonego grafiku. Mimo to ustawodawca…

Czytaj więcej