Porady i artykuły - Podatki

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową z PCC, nawet gdy wkłady są równe?

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową z PCC, nawet gdy wkłady są równe?

Po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową majątek nowej spółki obejmuje, poza wkładami, składniki majątkowe nabyte w trakcie istnienia poprzedniej spółki jawnej. Oznacza to, że dojdzie do zwiększenia majątku spółki…

Czytaj więcej
SLIM VAT 3.0 - co przyniosą zmiany od 2023 r.?

SLIM VAT 3.0 - co przyniosą zmiany od 2023 r.?

Proces odchudzania ustawy o VAT z niewygodnych dla podatników przepisów wciąż trwa. Obecnie procedowane są zmiany w ramach SLIM VAT 3.0. Wśród pakietu kolejnych nowelizacji znaleźć można nowe zasady stosowania…

Czytaj więcej
Imprezy integracyjne w kosztach spółki - tylko, gdy są dla pracowników

Imprezy integracyjne w kosztach spółki - tylko, gdy są dla pracowników

Koszty wydatkowane na poczet organizacji imprez integracyjnych, gdy pochodzą ze środków obrotowych, nie są wydatkami na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w…

Czytaj więcej
Hotele dla ukraińskich uchodźców z podatkiem dochodowym

Hotele dla ukraińskich uchodźców z podatkiem dochodowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 października 2022 r. o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.553.2022.1.BJ potwierdził, że wypłaty za usługi świadczone przez hotele w ramach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy nie są…

Czytaj więcej
Eksport pośredni a brak IE-599

Eksport pośredni a brak IE-599

Wiele wątpliwości budzi sytuacja, gdy podatnik nie ma możliwości uzyskania komunikatu IE-599 w przypadku eksportu pośredniego. Obecnie, sądy administracyjne wskazują, że o ile z dokumentów wynika, iż dany towar będący…

Czytaj więcej
Moment ujęcia kosztów nabycia kilkuletniego certyfikatu podpisu kwalifikowanego

Moment ujęcia kosztów nabycia kilkuletniego certyfikatu podpisu kwalifikowanego

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT (tożsamym z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT) „koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne…

Czytaj więcej
Składka zdrowotna w wyjaśnieniach ZUS

Składka zdrowotna w wyjaśnieniach ZUS

Dnia 21 lipca 2022 r., po trzech tygodniach obowiązywania nowej regulacji, ZUS wyjaśnił zasady odliczenia składki zdrowotnej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osoby opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych…

Czytaj więcej
Podróż w interesie pracodawcy, ale zwrot kosztów w interesie pracownika - wyrok NSA w sprawie jazd prywatnym pojazdem pracownika

Podróż w interesie pracodawcy, ale zwrot kosztów w interesie pracownika - wyrok NSA w sprawie jazd prywatnym pojazdem pracownika

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lipca 2022 r. (II FSK 3036/19, prawomocny) uznał, że zwrot kosztów wykorzystywania prywatnych samochodów do celów służbowych na podstawie tzw. kilometrówki to…

Czytaj więcej