Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Expert4you to regularnie rozwijana baza materiałów merytorycznych z zakresu kadr, płac, księgowości i podatków

  • dostęp do materiałów szkoleniowych 24 h/7
  • imienne certyfikaty po ukończeniu szkoleń
  • dodatkowe materiały merytoryczne w formie PDF

Chciałbyś o dowolnej porze mieć dostęp do fragmentu szkolenia, Live Meetingów lub prezentacji któregoś z ekspertów?

W Expert4you to możliwe! Baza wiedzy to extra dodatek na naszej platformie. Stale poszerzamy zakres dostępnych treści o nowe materiały szkoleniowe. Ta część platformy zapewnia dostęp 24 h/ 7 do nagrań szkoleń oraz Live Meetingów i innych materiałów merytorycznych.

Co to jest Baza wiedzy Expert4you?

  • Baza nagrań szkoleń online, które zostały zrealizowane w ramach danego pakietu
  • Możliwość wygenerowania imiennych certyfikatów po obejrzeniu wszystkich części danego szkolenia
  • Zbiór zarejestrowanych Live Meetingów
  • Dostęp do prezentacji ekspertów i innych materiałów merytorycznych

Platforma szkoleniowa Expert4you zapewnia nielimitowany dostęp do aktualnych materiałów poświęconych zmianom z zakresu prawa prawy, ubezpieczeń społecznych, podatków, finansów i księgowości.

Zobacz przykłady popularnych szkoleń online, które realizujemy w ostatnim czasie

Urlop rodzicielski, zasiłek macierzyński i inne uprawnienia rodziców po zmianach od 26.04.2023 r. – warsztaty

Szkolenie było poświęcone nowelizacji przepisów związanych z wprowadzeniem Dyrektywy UE, a dotyczących urlopów rodzicielskich oraz zasiłku macierzyńskiego. Ekspert wyjaśniła kwestie m.in.: wydłużenia urlopu o 9 tygodni z możliwością wykorzystania go przez drugiego opiekuna dziecka oraz warunki korzystania z urlopu rodzicielskiego przez rodziców w tzw. okresie przejściowym, czy zmiany wysokości podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Prowadząca omówiła także nowe zasady wyliczania okresu i wysokości świadczeń oraz przysługujące do nich prawo rodzicom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie lub prowadzącym pozarolniczą działalność.

Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023

Szkolenie poświęcone było tematyce rozliczania zdarzeń powodujących dokonanie korekty podatku od towarów i usług, ich właściwego wykazania w ewidencji VAT składanej w pliku JPK_V7, w bieżącym okresie rozliczeniowym lub wstecz, omówieniu sytuacji, w których występuje korekta podatku VAT bez wystawiania faktury korygującej (autokorekta),  przypadku korekt „na złe długi”, zmiany przeznaczenia środków trwałych, a także struktury odliczenia. Na spotkaniu nie zabrakło również analizy nowelizacji przepisów z lat 2021-2023, w zakresie m.in. krajowych korekt in minus i in plus oraz przy odwrotnych obciążeniach (np. WNT, import usług), odliczenia podatku naliczonego po upływie okresu, w którym podatnikowi przysługiwała realizacja prawa do odliczenia, czy treści faktur korygujących.

Raportowanie schematów podatkowych – obowiązek zarówno doradców, jak również podatników…

Szkolenie ma na celu rozwianie wątpliwości rodzących się w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Wprowadzają one dotkliwe sankcje w postaci kar finansowych oraz zakazów prowadzenia działalności, nie tylko za niewdrożenie procedury MDR, ale także za niedopełnienie obowiązków raportowych. Ekspert omówił instytucję raportowania, zwrócił uwagę, kogo dotyczą nowe przepisy oraz wskazał obowiązki ciążące na firmach, a także sposoby ich realizacji, uwzględniając wdrożenie wewnętrznej procedury MDR.

Kontrola UODO + kary nałożone w Polsce na ADO. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych do PUODO

Na szkoleniu omówiono przebieg postępowań kontrolnych oraz administracyjnych przeprowadzonych przez UODO, wraz z uwzględnieniem czasu jego trwania i uprawnień jakie mają kontrolujący i kontrolowani. Przedstawiono dotychczasowe kary nałożone na ADO za brak współpracy z Urzędem oraz za przekroczenie terminu zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych. Przeanalizowano także formularz zgłoszeń i wskazano, jak w praktyce przygotować się do postępowań związanych z tą tematyką.

Zapoznaj się z Live Meetingami, które w ostatnim czasie cieszą się największą frekwencją

Zmiany w dokumentowaniu zaliczek i sprzedaży od września 2023 r.

W ramach pakietu KSeF oraz VAT Slim 3 wprowadza się w ustawie o VAT pewnie modyfikacje dotyczące dokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przepisy dotyczące obowiązku stosowania systemu KSeF, zawierają także szereg zmian, które wejdą w życie już we wrześniu 2023 r. Nowości te dotyczą możliwości rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej w niektórych sytuacjach, sposobu wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli jest ona wystawiona w KSeF oraz dodatkowej możliwości wystawiania faktur korygujących w KSeF, w przypadku, gdy faktura korygowana wystawiona była poza Systemem. Natomiast w przypadku Pakietu VAT Slim 3, od 15 września 2023 r. wprowadzony zostanie tzw. HUB paragonowy, dzięki któremu pojawią się nowe możliwości przekazania nabywcom paragonów w formie elektronicznej. Serdecznie zapraszamy!

O czym rozmawiać w „small talk”?

Spotkanie będzie okazją do podzielenia się najlepszymi tematami na „small talki” i odpowiedzią na pytanie, dlaczego są one tak ważne. Teoretycznie zawsze można porozmawiać o przysłowiowej pogodzie, ale jedyne, czego możemy się w ten sposób dowiedzieć, to że jest za ciepło lub za zimno…

Wypełnianie świadectwa pracy – problemy i wątpliwości

Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe zasady, jakie należy stosować wypełniając świadectwo pracy po zmianach zaistniałych w 2023 r. Pochylimy się nie tylko nad nowym brzmieniem przepisów, ale przede wszystkim oprzemy się na praktycznych przykładach.

Proces zmiany – dołki i górki

Procesy zmiany są zazwyczaj złożone i wymagają uwagi oraz zaangażowania ze strony zainteresowanych osób. Przeprowadzanie procesu osobistej zmiany może być wyzwaniem, ale również bardzo wartościowym doświadczeniem. Jak taki proces przebiega? Na co zwrócić uwagę, by lepiej przygotować się na te przyszłe doświadczenia? Zapraszam na Live Meeting.

Excel – wykresy liniowe

Biorąc udział w Live Meetingu poznasz najważniejsze kwestie dotyczące wykresów liniowych. Omówione zostaną takie tematy, jak:

• kiedy warto używać wykresów liniowych,

• jakie są różnice pomiędzy wykresem liniowym/warstwowym, skumulowanym liniowym/warstwowym oraz 100% skumulowanym liniowym/warstwowym,

• jak zarządzać elementami wykresu i ich ustawieniami.

Co wyróżnia ekspercką platformę szkoleniową Expert4you?

Profesjonalizm

doświadczeni eksperci gwarantują najwyższą merytoryczną jakość materiałów szkoleniowych

Certyfikacja

po zapoznaniu się z konkretnym szkoleniem możesz pobrać i wydrukować imienny certyfikat uczestnictwa

Wygodna forma

zdobywasz wiedzę kiedy akurat masz czas, bez wychodzenia z biura czy z domu, także korzystając z urządzeń mobilnych

Kompleksowość

dostęp do różnorodnych form zdobywania wiedzy: szkolenia online na żywo, Live Meetingi, konsultacje eksperckie – wszystko w ramach 1 pakietu

Jak otrzymać dostęp do Bazy wiedzy Expert4you – 4 kroki

Wybierasz pakiet oraz okres subskrypcji

Wypełniasz formularz zamówienia

Płacisz online lub przelewem

Odbierasz
e-mailem dane dostępowe

Zaloguj się!