Masz pytania? Zadzwoń 42 235 30 40 (8.00 – 15.00)

Baza eksperckich materiałów z zakresu kadr i płac

  • dostęp do materiałów szkoleniowych 24 h/7
  • imienne certyfikaty po ukończeniu szkoleń
  • dodatkowe materiały merytoryczne w formie PDF

Chciałbyś o dowolnej porze mieć dostęp do fragmentu szkolenia, Live meeting lub prezentacji z zakresu kadr i płac?

W lex4you.pl to możliwe! Baza wiedzy z zakresu kadr i płac to extra dodatek na naszej platformie. Stale poszerzamy zakres dostępnych treści o nowe materiały szkoleniowe. Ta część platformy zapewnia dostęp 24 h/ 7 do nagrań szkoleń oraz Live meetings i innych materiałów merytorycznych.

Co to jest Baza wiedzy lex4you.pl dla kadr i płac?

  • Baza nagrań szkoleń online z zakresu najnowszych zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, które zostały zrealizowane
  • Możliwość wygenerowania imiennych certyfikatów po obejrzeniu wszystkich części danego szkolenia
  • Zbiór zarejestrowanych Live meetings poświęconych najnowszym zagdanieniom
  • Dostęp do prezentacji ekspertów i innych materiałów merytorycznych z zakresu kadr i płac

Platforma szkoleniowa lex4you.pl zapewnia nielimitowany dostęp do aktualnych materiałów poświęconych zmianom z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Skorzystaj już dziś!

Zobacz przykłady popularnych szkoleń online z zakresu kadr i płac, które realizujemy w ostatnim czasie

Czas pracy – praktyczny warsztat z planowania i rozliczania czasu pracy

Szkolenie pozwala zdobyć, usystematyzować, a także pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Oprócz wiedzy teoretycznej ekspertka podała ćwiczenia i zadania w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy. Zaprezentowane zostały również orzeczenia sądów i stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

Podsumowanie zmian w przepisach prawa pracy w 2021 r.

Celem szkolenia jest uporządkowanie najnowszych zmian w prawie pracy, z naciskiem na te dotyczące tzw. „przepisów antycovidowych”. Ekspert poruszył wiele tematów, rozpatrując je przez pryzmat obecnej sytuacji pandemicznej. Omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak: wprowadzanie i rozliczanie pracy zdalnej; narzucanie pracownikowi terminu wykorzystania urlopu zaległego czy kwestie BHP. Prowadzący zwrócił również uwagę na nowości w prawie pracy, jak chociażby nowe wykroczenia związane z zatrudnianiem dłużników alimentacyjnych oraz zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zapoznaj się z Live meetings z zakresu kadr i płac, które w ostatnim czasie cieszą się największą frekwencją

Wypowiedzenie umowy o pracę

Czy wypowiedzenie musi mieć formę pisemną? Kto podlega ochronie przed wypowiedzeniem? Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie? W jakich sytuacjach wypowiedzenie musi zawierać uzasadnioną przyczynę? Kiedy dokładnie zmienia się okres wypowiedzenia (np. z 2 tygodni na 1 miesiąc)?

Rozliczanie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Niebawem rozpocznie się proces rozliczania subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia, mają szansę umorzenia dużej części subwencji i pozostawienia uzyskanych środków w firmie. Konieczne jest jednak spełnienie pewnych warunków. W trakcie Live’a dowiedzą się Państwo, kiedy należy dokonać rozliczenia, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby subwencja została umorzona i w jaki sposób wyliczyć kwotę do zwrotu.

Przegląd wprowadzanych i planowanych zmian przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zarówno płatnicy składek, jak i osoby ubezpieczone, muszą przygotować się na zmiany, jakie planuje ustawodawca w systemie ubezpieczeń społecznych. Celem tych zmian jest uporządkowanie systemu, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście rozliczeń z płatnikami składek.  

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty, ustalania prawa do świadczeń, usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek. Na spotkaniu omówione będą także zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jakie zostaną wprowadzane w maju i w lipcu tego roku.

Co wyróżnia ekspercką platformę szkoleniową lex4you.pl?

Kompleksowość

dostęp do różnorodnych form zdobywania wiedzy: szkolenia online na żywo, Live meetings, konsultacje eksperckie – wszystko w ramach 1 pakietu

Profesjonalizm

doświadczeni eksperci gwarantują najwyższą merytoryczną jakość materiałów szkoleniowych

Wygodna forma

zdobywasz wiedzę kiedy akurat masz czas, bez wychodzenia z biura czy z domu, także korzystając z urządzeń mobilnych

Certyfikacja

po zapoznaniu się z konkretnym szkoleniem możesz pobrać i wydrukować imienny certyfikat uczestnictwa

Jak otrzymać dostęp do Bazy wiedzy lex4you.pl – 4 kroki

Wybierasz pakiet oraz okres subskrypcji

Wypełniasz formularz zamówienia

Płacisz online lub przelewem

Odbierasz
e-mailem dane dostępowe

Zaloguj się!